22.413 af verdens dyre- og plantearter er tæt på udryddelse

Ukontrolleret fiskeri, skovdrift, minedrift og landbrug presser verdens dyre- og plantearter.