Ingen undskyldning forvold mod brandvæsenet

Nytårsaften oplevede vi det igen rundt om i landet: horder af unge mennesker gik i vanvid til angreb på brandvæsenets køretøjer.

Det er tilsyneladende blevet en skik, som griber om sig, at de mennesker, vi har betroet opgaven med at få samfundet til at fungere, med vold skal forhindres i at udføre deres arbejde.

Fænomenet begyndte for 4-5 år siden i de store ghettolignende bebyggelser i Odense og Århus, hvor unge, utilpassede nydanskere lod deres vrede mod det danske samfund og de danske myndigheder komme til udfoldelse på denne destruktive vis.

Vi har set almindelige bybusser systematisk blive mødt med stenkast, som har gjort det nødvendigt at lægge ruterne om, og selv politiet har i visse bydele haft vanskeligt ved at færdes uden chikane.

Men når det nu er kommet så vidt, at endog ambulancer og brandbiler under udrykning lægges hindringer i vejen, er grænsen for, hvad vi kan og skal acceptere, for længst overskredet.

Det er en voldelig adfærd, der er fuldstændig forkastelig, og som savner enhver form for rationel begrundelse. De unge voldsmænd må sættes på plads. Og forstår de ikke budskabet med almindelige danske ord, bliver vi nødt til at gribe til hårdere midler. Der er ingen - absolut ingen - undskyldning for vold mod brandvæsenet.