I nationens interesse

Kapringen af det danske fragtskib »Danica White« og dets besætning blev afsluttet med betaling af løsepenge.

Det var den åbenbart uundgåelige pris for at få besætningen fysisk uskadt tilbage til Danmark. I den konkrete situation er det helt forståeligt, at løsepengene blev betalt, for alternativet ville have været ubærligt.

Men den uhyggeligt professionelle kapring viser, at også Danmark må overveje mere seriøst end i dag, hvordan vi som nation kan bidrage til bekæmpelsen af pirateri. Ikke alene er der en moralsk pligt til at bære en del af byrden ved at bekæmpe pirater; der er også en uhyre kontant dansk interesse i sagen. 10 procent af verdenshandelen udføres i dag af danske rederier. Det er langt mere, end størrelsen af dansk økonomi tilsiger. Derfor er der ogsåøkonomisk en stærk dansk interesse i sikringen af godstransporterne til søs.

Den amerikanske flådechef, admiral Mike Mullen har i flere år rejst verden rundt med appeller til lovlydige landes flådechefer om at bidrage til, hvad han kalder en »flåde på 1.000 skibe«, der skal bekæmpe alt fra pirateri til menneskesmugling og ulovlig spredning af våben. Intet land kan løse den opgave alene. Når Danmark om fåår har sin nye flåde af fem større skibe operationsklar, vil det være helt oplagt at deltage i en sådan international bestræbelse på permanent tilstedeværelse ud for Afrikas Horn og andre piratinficerede havområder. Som et af verdens mest globaliserede lande kommer Danmark til at bære sin del af prisen for at beskytte den fri handel.