Hver dansker har 800.000 kroner

Hører du til blandt dem, der har en formue på 800.000 kroner? Hvis du ejer en bolig, så er svaret ja. Danskerne uden en bolig er i gennemsnit gode for 245.000 kroner. Nordmændene er i en anden liga, for der har formuen netop rundet en million kroner pr. næse.

Nye tal fra Danmarks Nationalbank viser, at danskernes samlede finansielle nettoformue ligger på 1.331 mia. kroner i første kvartal i år svarende til, at hver dansker - ung som gammel - har en finansiel nettoformue på cirka 245.000 kroner.

Og det er ganske pænt, vurderer Danske Bank:

"Overordnet set viser dagens tal, at de danske husholdninger som gennemsnit er ganske velpolstrede," siger analytiker Christian Heinig og peger på, at tallene viser et lille fald i den finansielle nettoformue på 5 mia. kroner i forhold til 4. kvartal sidste år.

Ser man over det seneste år, er der tale om en stigning i den finansielle nettoformue på små 40 mia. kroner, men trods den - på overfladen - pæne stigning over det seneste år, så er det dog værd at bide mærke i, at vi ikke var langt fra dagens niveau tilbage mod slutningen af 2005, forklarer Christian Heinig:

"Det skyldes, at udviklingen i den finansielle nettoformue i høj grad også styres af udsvingene på de finansielle markeder. Forsommerens aktiekursfald i 2006 gjorde således et pænt indhug i den finansielle nettoformue."

Boligejerne på ved mod en million

I tallet for den finansielle nettoformue er boligformuen ikke inkluderet. Gjorde man det, så kan den samlede nettoformue opgøres til små 800.000 kroner per dansker.

"Danskerne har som udgangspunkt aldrig været mere formuende. Det giver de danske husholdninger som gennemsnit en vis buffer i relation til risikoen for prisfald på boligmarkedet," siger Christian Heinig.

Dagens statistik viser også, at danskerne i første kvartal havde øgede rentebetalinger på 1,4 mia. kroner i forhold til kvartalet før - en stigning på små 9 procent primært som følge af rentetilpasningen på variabelt forrentede lån ved årsskiftet.

Nordmændene slår danskerne af banen

Hvis du mener, at danskerne er rige, så tag et kig på nordmændenes formue, der netop har rundet en million norske kroner per indbygger. Norges gigantiske olieformue er holdt udenfor, men boligerne regnet med i formuen.

Lige som i Danmark er boligpriserne i Norge også steget kraftigt de seneste år, og her skal en del af forklaringen findes på de velhavende nordmænd.