Praktiserende læger: Der er behov for hovedstadens akutklinikker

Flere fagfolk meldte sig på banen i protest mod Region Hovedstadens beslutning om at bevare akutklinikkernes sengeafsnit på Gentofte, Glostrup og Amager Hospital. Men nu melder flere læger sig i debatten og udtrykker deres støtte over for regionens beslutning.

Trods kritik bliver muligheden for indlæggelse af patienter bevaret på akutklinikkerne på Gentofte, Glostrup og Amager Hospital. Praktiserende læger i København bakker nu op om beslutningen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Nikolai Linares/Ritzau Scanpix

Hovedstadens beslutning om at bevare muligheden for at indlægge patienter på akutklinikkerne på Gentofte, Glostrup og Amager Hospital udløste en bølge af kritik fra flere fagfolk, fordi beslutningen går imod samtlige faglige vurderinger.

Men selv om beslutningen ikke følger de faglige anbefalinger, er der alligevel opbakning fra læger på Hvidovre og Amager Hospital og nu også praktiserende læger i København.

På trods af kritik blev beslutningen ikke ændret, da den først blev stemt videre med overbevisende flertal i Region Hovedstadens sundhedsudvalg, forretningsudvalg og senest i regionsrådet.

Det er den rigtige beslutning, mener formanden for Praktiserende Lægers Organisation i København, Jan Værnet. Han har som andre lægekolleger skrevet et brev til regionen, men hvor andre har protesteret, udtrykker Jan Værnet sin opbakning til beslutningen.

»Jeg mener, at sengepladser på Amager Hospital er vigtige at bibeholde, hvis øen skal fungere til glæde for borgerne og patienterne og deres bedste,« siger han til Berlingske.

Han skriver i sit brev, at det vil være til skade for de 200.000 borgere, der bor på Amager, at nedlægge sengeafsnittet på Amager Hospital. Først og fremmest fordi »vi praktiserende læger oplever høj faglig kvalitet på Amager Hospital,« som han skriver i brevet.

Flere protester

Først protesterede 21 afdelingsledere på Herlev og Gentofte Hospital i et brev. Dernæst udtrykte en stor gruppe medarbejdere på samme hospital deres bekymring i endnu et brev. Sundhedsstyrelsen havde forinden advaret Region Hovedstaden om at bevare sengepladser på de mindre akutklinikker. Og dernæst udtrykte to overlæger på akutklinikken og modtagelsen på Herlev og Gentofte Hospital deres bekymring over, at »politikerne var med til at øge dødeligheden blandt patienterne«.

På Twitter kaldte formanden for Yngre Læger, Camilla Rathcke, beslutningen for »sognerådspolitik, når det er værst«.

I sundhedsudvalget har der fra begyndelsen været én modstander. Det radikale medlem Karin Friis Bach (R). Hun har flere gange slået på, at man i udvalget burde tage fagpersoners anbefalinger alvorligt. Men selv om flere læger nu udtrykker forståelse for beslutningen, er hendes holdning uændret.

»Jeg er enig i, at vi allerede har et godt akutberedskab, men vi skal gribe muligheden for at gøre det endnu bedre. Vi skylder borgerne det bedste sundhedstilbud. Med denne beslutning kommer tilbudet på akutklinikkerne på Gentofte, Glostrup og Amager Hospital ikke til at leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, mens resten af Region Hovedstaden gør, og det skaber ulighed,« siger Karin Friis Bach.

Beslutningen blev truffet ud fra ønsket om at opretholde et nært og trygt sundhedsvæsen i de pågældende lokale områder, og derfor er det ifølge sundhedsudvalgets formand, Christoffer Buster Reinhardt (K), positivt, at de praktiserende læger udtrykker deres holdning.

»Det er vigtigt, at de praktiserende læger melder sig ind i debatten – også selv hvis de skulle have været uenige i beslutningen, for vi skal have en god kommunikation og et sundhedsvæsen, der hænger sammen mellem praktiserende læger, hospital og kommune, så borgerne ikke bliver tabt imellem enhederne,« siger han.

Beslutningen om at bevare sengeafsnittene på akutklinikkerne blev vedtaget i hovedstadens regionsråd, hvor kun tre stemte imod ud af 41 stemmer.