Lokalpolitiker om metrostøj: I yderste konsekvens må man diskutere med folk, om de skal bo et andet sted

Beboere på Nørrebro og Østerbro klager i stor stil over støjgener fra den nye metrolinje, Cityringen. Lokalpolitikere kalder Metroselskabets håndtering for sløv. I værste tilfælde kan det blive nødvendigt at ekspropriere.

 

Det er bestemt ikke den første løsning, Finn Rudaizky ønsker at forsøge sig med.

Men han har godt hørt om støjgenerne i København efter åbningen af den nye metrolinje, Cityringen - og han tager dem alvorligt.

»I yderste konsekvens, hvis det er sådan, at man ikke kan holde ud at bo i lejlighederne, selv efter metroskinnerne er blevet slebet, så må man ind og diskutere med folk, om de skal bo et andet sted. For nu at sige det lidt brutalt,« siger Finn Rudaizky.

Han er en del af Borgerrepræsentationen i København for Dansk Folkeparti og medlem af byens Teknik- og Miljøudvalg.

En spiser sovepiller, en anden føler sig stavnsbundet

Berlingske har de seneste dage beskrevet, hvordan beboere, der bor ovenpå eller i nærheden af den nye metrolinje, oplever støjgener.

En aktindsigt, som Berlingske har fået fra Metroselskabet, viser, at omkring 200 københavnere havde klaget over støj og larm den 15. oktober. Cityringen åbnede knap tre uger forinden.

Det er særligt beboere på Østerbro og Nørrebro, der har klaget over gener fra den nye metro. Eksempelvis har 34 beboere på Haraldsgade klaget, og lyden er blandt andet blevet sammenlignet med torden og lyden af en rullekuffert, der kører med få minutters mellemrum hele døgnet igennem.

En 59-årig kvinde, der ikke ønskede at blive omtalt ved navn, har fortalt, hvordan hun er nødt til at tage sovepiller for ikke at blive vækket af lyden fra Cityringen. En anden beboer på Haraldsgade skriver i en klage til Metroselskabet, at hun føler sig »stavnsbundet« til sin lejlighed som følge af støjgenerne.

Cityringen løber under Hjørdis Nielsens hjem i Brumleby, og hun er plaget af støjgener. Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Lekfeldt.

Burde være løst

Metroselskabet har sagt, at de er i gang med at slibe skinnerne, og at de forventer, den optimale effekt er opnået i starten af december. Men det er ifølge Finn Rudaizky ikke godt nok. Problemet burde have været løst inden Cityringen blev taget i brug, siger politikeren.

»Vi i Borgerrepræsentationen kan ikke gøre noget ved det, men vi kan sige til Metroselskabet, at det er for dårligt. Københavns Kommune har også været med til at finansiere metroen, og vi vil gerne gøre det så godt som muligt for vores borgere,« siger Rudaizky. Han mener at Metroselskabets håndtering af sagen har været »for sløv«.

En lignende melding kommer fra Jakob Næsager, der repræsenterer de Konservative og er medlem af Teknik- og Miljøudvalget. Han er »ekstremt ærgerlig« over, at nogle beboere må døje med støjgener fra metroen.

Finn Rudaizky (DF) er blevet valgt ind i i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation for Dansk Folkeparti. Han mener, at københavneres støjproblemer som følge af Cityringen skal tages »alvorligt«. Fold sammen
Læs mere
Foto: Simon Skipper.

Ligesom Finn Rudaizky mener Jakob Næsager, at Metroselskabet burde have slebet skinnerne for længe siden. Han forventer dog, at problemet bliver løst, selv om Metroselskabet ikke længere kan garantere det.

»Ledelsen i Metroselskabet er nogle meget høflige mennesker, der ikke vil garantere eller love noget. Men det fungerer på den eksisterende metro, og derfor må man også kunne få det til at fungere på Cityringen. Det er ikke ny teknologi, man har taget i brug,« siger Næsager.

Helt så fortrøstningsfuld er Finn Rudaizky ikke. Han forventer, at Metroselskabet vil gøre alt, hvad der står i dets magt, for at dæmpe støjgenerne, og hvis det ikke lykkes at blive problemerne fuldstændig kvit, ser han gerne en professionel vurdering af, hvor stort omfanget er for den enkelte beboer.

»Jeg vil helst have, at Metroselskabet finder en anden løsning, hvis det ikke fungerer at slibe skinnerne. Så må de undersøge, hvad de ellers kan gøre. Det må være det første, der skal ske, inden man begynder at flytte folk rundt eller at ekspropriere dem,« siger Finn Rudaizky.

Staten og kommunerne må tage ansvar

Det var staten, kommunerne København og Frederiksberg, der i 2005 gik sammen og besluttede at anlægge Cityringen. I de følgende år blev der udarbejdet en VVM-redegørelse af, hvilke gener og konsekvenser den nye metrolinje kunne få for det omkringliggende miljø.

I VVM-redegørelsen fra maj 2008 står der blandt andet:

»Når anlægsarbejderne er afsluttet, forventes der ikke støj fra togene, da de kører under jorden.«

Finn Rudaizky, det var jer politikere, der besluttede, at der kunne graves en tunnel og laves en metro under de her folks hjem. Nu giver det så støjproblemer for dem. Hvad tænker du om det?

»Der er ikke nogen, der havde forventet, at det ville ske. Men hvis det vitterligt er til gene og ulempe for de folk, der bor i lejlighederne, og det resulterer i, at de knap nok kan få solgt deres lejlighed, fordi andre heller ikke vil bo i den støj, så er det da et problem, der skal håndteres af dem, der har besluttet at anlægge metroen. Hvis det er tilfældet, mener jeg, at både staten og kommunerne, der var med i det her projekt, er ansvarlige for at løse det.«