København vil droppe nationale test i folkeskolen

Skolebørn i København skal ikke være underlagt Undervisningsministeriets krav om nationale test, mener et flertal i Københavns Borgerrepræsentation, og nu vil kommunen rette henvendelse til ministeriet for at slippe for at teste børnene.

Fra i år skal alle Faxes skolebørn i 2. og 6. klasse undervises i sociale kompetencer, fordi man ikke længere kan regne med, at børnene af smartphone-generationen kan de mest basale sociale spilleregler. Til time i Social Læring hos 2.x. Fold sammen
Læs mere
Foto: Ida Marie Odgaard

»Det er hat og briller,« mener Jakob Næsager.

Han er konservativt medlem af borgerrepræsentationen i København og har svært ved at forstå, hvad der foregår.

»Det har ikke engang været behandlet i forvaltningen. Vi ved ikke om det er lovligt,« siger han.

Torsdag aften besluttede et flertal bestående af Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF, Alternativet og Det Radikale Venstre, at skolerne i Københavns Kommune ikke længere skal være underlagt nationale test, som ellers er obligatoriske fra 2. klasse til 8. klasse i alle andre skoler i landet.

»Det er endt i et politisk slagsmål, hvor børnene bliver de store tabere, og jeg forstår ikke, hvordan socialdemokraterne midt i en national valgkamp, hvor Mette Frederiksen går til valg på at ville være børnenes statsminister, kan få sig selv til gå imod nationale test,« siger Jakob Næsager.

»Fordi det ikke har været forbi forvaltningen, kan borgmesteren ikke svare på, hvad der præcist skal ske. Hvad skal der være i stedet for de nationale test? Hvordan skal vi så kunne se, hvordan København klarer sig i forhold til andre kommuner? Hvordan skal vi så kunne se, hvordan de forskellige skoler klarer sig i forhold til hinanden? Vi kan ikke få svar,« siger den konservative politiker.

Undervisningsministeriet skal først svare

Men han skal nok få svar, lyder det fra den socialdemokratiske borgmester for børn og unge, Jesper Christensen, som først mener, at det er vigtigt at ridse op, hvad det egentlig er, der er besluttet.

Og det er:

»At forvaltningen retter henvendelse til Undervisningsministeriet om at fritage københavnske skoler fra deltagelse i de nationale test, indtil der er blevet gennemført en grundig landsdækkende evaluering af testene, som ministeren i pressen har bebudet vil blive sat i værk.«

»At resultater i de nationale test ikke benyttes i København som en del af vurderingen af, om skoler skal sætte faglig handleplan.«

»At resultater i de nationale test ikke kan danne udgangspunkt for påtaler, krav eller sanktioner til enkelte skoler eller skoleledere fra forvaltningens side.«

»At skoleledere og lærere orienteres af forvaltningen om, at de nationale test er behæftet med usikkerhed og kun måler et udsnit af elevernes kompetencer, og at en national evaluering er under udarbejdelse.«

Baggrunden for beslutningen er en rapport af de to forskere Jeppe Bundsgaard og Svend Kreiner, som i april såede alvorlig tvivl om de nationale tests brugbarhed.

»Der sker bare det, at indtil tilliden til de nationale test er genoprettet, så beder vi om, at det skal være frivilligt at deltage i dem,« siger børne- og ungdomsborgmester, Jesper Christensen.

S støtter ellers test

»Så der sker ikke noget, før Undervisningsministeriet har svaret på vores henvendelse, og det er allerede besluttet, at der skal være en evaluering af nationale test primo 2020, og det er der jo ikke så længe til,« siger borgmesteren.

Men hvorfor vil I ligefrem fritages fra de nationale test? Kunne København ikke fortsætte, indtil evalueringen er klar, ligesom alle de andre 97 kommuner?

»I Socialdemokratiet synes vi faktisk, at test og evaluering af eleverne er en god idé, men der er rejst alvorlig tvivl om de nationale test, og det underminerer tilliden til testene, hvis vi fortsætter,« siger Jesper Christensen.

Men tager børnene da skade af en upræcis test?

»Altså, Socialdemokratiet mener, at for de mindste er det ikke en god idé med test, men det er en anden snak. Her handler det om, at man evaluerer elever, skoler og kommuner med en test, som der er rejst alvorlige spørgsmål om, og det underminerer tilliden at fortsætte. Og heldigvis er de nationale test ikke det eneste evalueringsværktøj, der er. Der var også en verden før nationale test,« siger Jesper Christensen.

Niko Grünfeldt, som sidder i borgerrepræsentationen for Alternativet, ser dog ingen grund til at genoptage de nationale test, når de er blevet evalueret.

»Der er mange andre måder at evaluere skoler på. Der er trivselstest, og så er der de dygtige skoleledere, som jeg synes, at vi skal have større tillid til,« siger Niko Grünfeld.