Københavnsk skandalehøjhus skal straks stormsikres – facadeelementer tages ned igen

Fundamentet under det skandaleramte højhus på Amager er af så dårlig kvalitet, at eksperter frygter for bygningens sikkerhed i stormvejr, viser nyt notat. Nu skal facadeelementer på bygningen afmonteres, mens et ekstra såkaldt stribefundament kan sikre bygningen.

Fundamentet under det skandaleramte højhus på Amager er af så dårlig kvalitet, at eksperter frygter for bygningens sikkerhed i stormvejr, viser nyt notat. Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Lekfeldt

Et skandaløst svagt betonfundament under et 23-etagers højhus på Bryggens Bastion på Amager kan styrkes ved yderligere betonarbejde, mens facadeelementer nu og her skal tages ned for at sikre højhuset ved ekstremt blæsevejr.

Det fremgår af et notat fra forvaltningen, som Berlingske har fået indsigt i.

Efter en whistleblower i februar advarede Københavns Kommune om byggesjusk, er flere alvorlige fejl i betonfundamentet løbende blevet afsløret. Teknik- og Miljøforvaltningen har fået lavet adskillige uvildige undersøgelser og hyret eksterne rådgivere til at vurdere højhusets sikkerhed.

Ud fra de nuværende undersøgelser og beregninger vurderer rådgiverne, at kvaliteten af betonen i bundpladen under bygningen er så dårlig, at de frygter for bygningens sikkerhed i stormvejr.

Derfor bad forvaltningen 14. oktober entreprenøren, Bach Gruppen, om at redegøre for tiltag, der kan sikre bygningen de kommende måneder.

»Bach Gruppen vil påbegynde afmontering af facadeelementer fra bygningen, da vind herefter kan blæse igennem bygningen uden at belaste bundpladen,« fremgår det af notatet.

Skal levere langsigtet plan

Da en whistleblower i februar advarede kommunen om groft byggesjusk, drejede det sig især om betonfundamentet under højhuset, men også om højhusets bærende konstruktioner og om nabobygninger på grunden ved Njalsgade.

De seneste måneder har uvildige undersøgelser afsløret genbrugsbeton, støbeskel og byggerester i højhusfundamentet, som er langt svagere og langt mindre holdbart end foreskrevet.

Efter afsløringerne og kommunens standsning af højhusbyggeriet er Bach Gruppen også på vej med en langsigtet plan for, hvordan de kan sikre bygningen.

En skitse er blevet fremlagt med forslag om, at der støbes et fundament op omkring de bærende vægge, der ligger i og omkring kernen af bygningen.

»Det nye fundament kaldes et stribefundament og skal støbes i den kælder, der ligger over fundamentspladen (bundpladen),« lyder det i notatet.

Det foreløbige forslag er efterfølgende blevet vurderet af forvaltningens eksterne rådgivere, som ifølge notatet konkluderer:

»Med et nyt stribefundament, der skal støbes i den krævede kvalitetsbeton, vil det være uden betydning, at bundpladens beton er i en ringe kvalitet«.

Midlertidig løsning

Støbningen af et stribefundament i bygningens kælder vil tage i omegnen af to måneder, fremgår det af notatet.

Men så længe bygningen står med den nuværende bundplade, skal der leveres en midlertidig løsning. Derfor vil Bach Gruppen påbegynde afmonteringen af facadeelementer.

Foruden afsløringerne af ringe beton i bundpladen er undersøgelser af betonen i de øvrige dele af højhuset også sat i gang. Indtil videre peger undersøgelser på, at betonstyrken i højhusets søjler også er lavere end foreskrevet, viser en aktindsigt.

Højhusbyggeriet på Amager har været standset af kommunen siden 18. september, og det får ikke lov at fortsætte, før kommunen har fået dokumentation for, at bygningen lever op til gældende sikkerhedskrav.