Hvad siger de på chefkontoret: Skal jobbet have lige så meget kærlighed som vores familie?

Det er løgn, når vi bilder os ind, at en skarp adskillelse mellem arbejde og fritid er vigtig for os, mente filosof Morten Albæk i denne uge. Det kommer helt an på jobbet og mennesket, lyder det fra chefkontoret.

Administrerende direktør Matias Møl Dalsgaard i GoMore går til jobsamtaler tæt på ansøgerens fritidsliv for at finde »ånden« i vedkommende. Fold sammen
Læs mere
Foto: Anne Bæk

Da filosof Morten Albæk onsdag i denne uge, i forbindelse med sin bog »Ét liv, én tid, ét menneske«, lancerede »meningsfuldhed« som det nye mantra på arbejdspladserne, erklærede MUS-samtalerne for døde og sidestillede nærvær og kærlighed på jobbet med ditto i familien og fritiden, lød det besnærende set fra et lønmodtagersynspunkt.

Men hvad siger de, der sidder i chefstolen? Er den velkendte work-life balance ude af balance?

Matias Møl Dalsgaard er administrerende direktør i Danmarks største portal for privat biludlejning og samkørsel GoMore med 100 medarbejdere i flere lande. Til jobsamtaler bliver ansøgere spurgt ind til, hvad de laver i fritiden og om interesser, der ikke har med job at gøre.

For firmaet er det vigt, at medarbejderne er åndeligt levende, siger Matias Møl Dalsgaard.

»Ellers går vi som virksomhedskultur i stå, og risikerer at blive et monotont sted, hvor der ikke er plads til fantasi og kritisk tænkning.«

Hvad med en medarbejder, der bare tænker på at få fri, så han/hun kan komme hjem og se noget Netflix?

»Løsningen er ikke bare at holde en masse fri og slappe af, fordi du har arbejdet hårdt. Det er snarere, at holde sig interesseret i livet - i dit arbejde, i kunst, i familie, i venner, i sport, musik, religion eller noget andet. Livet består af mange dimensioner, og alle dimensioner kan ikke være til stede hele tiden.«

Ifølge Matias Møl Dalsgaard er man nødt til at trives i mange dimensioner for at trives som et helt menneske.

»For hvis du bare holder fri og er uinteresseret i livet, så er du sandsynligvis i en trummerum, der ikke er særlig sund for dig. Hvis man ikke er i stand til som menneske at forholde sig til sit arbejdsliv og kolleger - så er jeg ret sikker på, at man mister fornemmelsen af mening.«

I Dansk Industri mener chef for ledelsesudvikling og produktivitet Kinga Szabo Christensen, at arbejdsgiveren er forpligtet til at skabe mening for medarbejderen.

»Men vi skal også huske, at vi går på arbejde, fordi der er en opgave der skal løses. Balancen mellem job og fritid er et fælles ansvar mellem arbejdsgiveren og den ansatte.«

Kinga Szabo Christensen, chef for ledelsesudvikling og produktivitet i DI

»Det er svært at definere grænsen for arbejdet«


Morten Albæks tanker om at erstatte de kendte MUS-samtaler med såkaldt meningsfuldhedssamtaler, hvor den ansattes privatliv er lige så vigtig at tale om som arbejdet, mener Kinga Szabo Christensen er unuanceret.

»MUS samtaler er vigtige for både lederen og medarbejderen, så dem skal vi holde fast i. Meget handler også om jobfunktionen. Der er forskel på, om du er en vidensarbejder eller akademiker, der er online hele tiden, eller om du for eksempel er slagteriarbejder og har brug for den separation mellem arbejde og fritid.«

Den største udfordring for en tilfredsstillende work-life balance er, ifølge Kinga Szabo Christensen, at meget arbejde er blevet identitetsskabende.

»Den balance er rigtigt svært at styre, for det hele flyder så meget sammen, og vi lægger så meget identitet i vores arbejde, i hvert fald når det gælder vidensarbejdere. Det er svært at definere grænsen for arbejdet. Det er en kæmpe udfordring.«