Frank Jensen kritiserer ny Airbnb-lov: Den kan omgås så let som ingenting

Et nyt lovforslag skal begrænse antallet af dage, folk må leje hele boliger ud via tjenesten Airbnb. Men det er stadig muligt for folk at leje værelser ud hele året. Det møder kritik fra overborgmester Frank Jensen, der siger, at de nye regler »så let som ingenting kan omgås«.

Københavns overborgmester Frank Jensen (S) mener, at der er et »hul« i den nye lov, der sætter loft over, hvor mange dage man kan udleje boliger via udlejningstjenester som Airbnb. Det afviser skatteminister Karsten Lauritzen (V). Fold sammen
Læs mere
Foto: Fotocollage: Scanpix

Nye regler, der skulle sætte loft over, hvor ofte borgere i Danmark kan leje deres boliger ud via udlejningstjenester som Airbnb, gør det stadig muligt at leje ud hele året. Det vurderer både Københavns Kommune og Lejernes Landsorganisation.

I lovforslaget lægges der op til, at man maksimalt må leje sin bolig ud i 70 dage om året, men den samme regel gælder ikke udlejning af værelser, hvor det ikke er nærmere angivet, hvor mange dage i løbet af et år man må lade turister flytte ind mod betaling.

»Det er selvfølgelig problematisk,« siger chefjurist Anders Svendsen i Lejernes Landsorganisation.

Reelt vurderer han, at det betyder, at man eksempelvis enten kan leje værelser ud hele året, eller at man kan leje sin bolig ud i 70 dage, hvorefter man kan fortsætte med at leje værelser ud resten af året. Den opfattelse deler man i Københavns Kommune, og her ser overborgmester Frank Jensen med stor alvor på det »hul«, der er i lovforslaget.

»Regeringen lovede klare og gennemskuelige regler, og nu får vi regler, der allerede fra lovens ikrafttrædelse så let som ingenting kan omgås,« siger Københavns overborgmester.

Pres på boliger til studerende

Alene i København er mængden af gæster, der overnatter i en bolig, som de har fundet via Airbnb, steget markant i de sidste år. Hvor der i 2012 var godt 22.500 gæster, der benyttede udlejningstjenesten, var der sidste år over 500.000, viste en analyse, som Københavns Kommune foretog. Det tynger et i forvejen presset boligmarked i Danmarks hovedstad, og det kan eksempelvis ramme studerende, forklarer overborgmesteren:

»Hvis værelser i stor stil forsvinder helt ud af boligmarkedet i København og andre større byer i Danmark og reelt bruges til hoteldrift, vil det presse boligmarkedet yderligere, og gøre det endnu sværere at finde et sted at bo for eksempel for byens studerende.«

Samme holdning har man i Lejernes Landsorganisation, hvor man frygter, at det er nemmere for folk at leje et værelse ud nogle weekender om året via Airbnb end at leje værelset ud hele året.

»Det er imod vores ønske, hvordan boligerne skal fungere i byen, fordi det kan betyde færre boliger til studerende og flere værelser til turister,« udtaler Anders Svendsen.

Han understreger dog, at reglerne i højere grad rammer ejere end folk, der bor til leje, da deres mulighed for at leje boliger og værelser ud bestemmes af deres udlejere.

Både Anders Svendsen og Frank Jensen påpeger også, at det bliver meget svært at håndhæve lovgivningen, da kontrollen med udlejning af boliger ligger hos kommunen, hvorimod kontrollen med udlejning af værelser ligger hos Erhvervsstyrelsen. Dertil får kommunerne ikke indsigt i, hvor mange dage boligerne er udlejet, men i indtægterne fra udleje, hvilket ifølge Købehavns overborgmester gør det svært at kontrollere, om lovgivningen bliver overholdt.

»Der er risiko for, at overblikket ryger, og kontrollen bliver ineffektiv, og det giver ingen mening,« siger Frank Jensen.

Skatteministeren: »Ingen grund til bekymring«

I maj i år indgik de danske skattemyndigheder og Airbnb en aftale om regler for udlejning af boliger, og det er den aftale, som har banet vejen for de lovforslag, der i løbet af de kommende måneder skal behandles i folketinget. Skatteminister Karsten Lauritzen (V) afviser, at der skulle være tale om et »hul« i lovgivningen eller en forglemmelse. Det er tværtimod helt bevidst, at man ikke har sat loft over udlejning af værelser, da man ikke ønsker at ramme folk, der eksempelvis driver en bed and breakfast, og han mener, at både Lejernes Landsorganisation og Københavns Kommune med deres kritik »lidt maler fanden på væggen«.

»Det er en bekymring, som vi selvfølgelig tager til efterretning. Det er en aftale, der skal evalueres om et par år, og hvis det viser sig, at der er et stort problem, så er jeg selvfølgelig klar til at gøre noget ved det. Men i øjeblikket synes jeg, at det er en ubegrundet bekymring,« siger skatteministeren.

I forhold til kontrollen med udlejningsområdet har man ifølge Karsten Lauritzen givet kommunerne »alle de redskaber, de har bedt om«, og han mener ikke, at der er behov for yderligere tilpasninger nu og her.

»Jeg synes, at man skal give den her aftale en chance og få reguleret området, der er fuldstændig ureguleret i dag. De problemer, der så må vise sig at være, dem har vi besluttet at samle op på, når vi evaluerer. Og det tror jeg, er den rigtige måde at gøre det her på,« siger skatteministeren.