EL og S i København: Almene boliger skal beskyttes mod huslejestigning, når de sælges til private

I Teknik- og Miljøudvalget på Københavns Rådhus skal der mandag drøftes et forslag fra S og EL. Forslaget går ud på, at de almene boliger – i første omgang i Mjølnerparken – der sælges til private, bør beskyttes mod huslejestigninger som følge af renoveringer. K og LA er imod forslaget. De mener, det vil begunstige private udlejere på kommunens bekostning.

Mjølnerparken er det første almene boligområde, der skal sælges til private investorer. EL og S vil efterprøve, om man kan forbyde renoveringer finansieret af huslejestigninger, jf. boligreguleringslovens paragraf 5, stk. 2. Fold sammen
Læs mere
Foto: Sofie Mathiassen

Hundredvis af de almene boliger i det udsatte boligområde Mjølnerparken skal frasælges til private investorer i løbet af de næste par år. Det sker for at få flere ressourcestærke borgere til at flytte ind i området.

Enhedslisten og Socialdemokratiet på Københavns Rådhus har nedsat forslag i Teknik- og Miljøudvalget om, at køberne af boligerne skal forbydes at renovere boliger alene med det formål at sætte huslejen i vejret, som det ofte sker i København.

»En af del af renoveringerne på det københavnske boligmarked bliver kun lavet, for at huslejerne kan sættes markant i vejret. Men de almene boliger kunne være et sted, hvor vi på rådhuset har mulighed for at sætte en stopper for det, fordi vi skal godkende salgene,« siger Lars Weiss (S), gruppeformand for Socialdemokratiet og medlem af Teknik- og Miljøudvalget.

I første omgang går forslaget ud på, at forvaltningen skal undersøge om det juridisk set har nogen gang på jord:

»Jeg tror desværre, det er tvivlsomt, om det kan lade sig gøre. Men det skal undersøges, og såfremt muligheden er der, skal vi gribe den. I hvert fald indtil man på Christiansborg får gjort noget ved den her paragraf 5, stk. 2,« siger Lars Weiss (S).

Formålet med forslaget er, at de almene boliger – i første omgang i Mjølnerparken – ikke bliver gjort til genstand for boligspekulation, hvor boligreguleringslovens paragraf 5, stk. 2 anvendes til at lave overfladiske indvendige renovationer og presse huslejen op.

Den nye boligminister, Kaare Dybvad, har meldt ud, at udsatte boligområder ikke længere skal omtales som »ghettoer«, da han mener, at det stigmatiserer områdernes beboere unødigt. Fold sammen
Læs mere
Foto: Sofie Mathiassen.

K: Forslaget kan forringe boligmassen

Gruppeformand for de Konservative og medlem af Teknik- og Miljøudvalget Jacob Næsager er skeptisk over for forslaget, som han mener kan forringe den overordnede kvalitet af kommunens boliger.

»Inden man fik mulighed for regulere huslejen ved renoveringer, var der store dele af boligmassen i Danmark, der stod i forfald og var decideret slum. Vi vil ikke risikere, at boligmassen får en væsentlig ringere kvalitet, end den har i dag. Hvis vi skal holde det kvalitetsniveau, er vi nødt til at sikre, at nogen vil skyde penge i det,« siger Jacob Næsager (K).

Han fortæller, at det er en politisk prioritering for de Konservative, at boligmassen bliver renoveret. Derfor er de i udgangspunkt skeptiske over for forslaget, selv om forslagets fulde rækkevidde endnu er ukendt.

»Det er urealistisk, hvis kommunen skal betale for, at private ejendomme bliver renoveret. Kommunalt finansierede værdistigninger ville falde i lommen på private, og vi synes ikke, kommunens penge skal bruges på at begunstige private udlejere,« afslutter Jacob Næsager (K).

Den holdning deler de i Liberal Alliance. LA mener, at der er for stor risiko for, at boligerne i København forfalder, hvis ikke udlejerne har mulighed for at finansiere forbedringer gennem huslejestigninger.

Hvad med politibetjenten og sygeplejersken?

Lars Weiss mener dog, at der er stor risiko for, at salget af boligerne i Mjølnerparken ikke kommer til at virke efter hensigten, hvis huslejerne får lov at stige uhæmmet:

»Jeg tror, at huslejerne bliver meget høje, og Mjølnerparken skal konkurrere med Nordhavn, så vil jeg nok tro, at en del af de meget ressourcestærke vil vælge at flytte til Nordhavn i stedet for Mjølnerparken,« siger Lars Weiss (S).

En del af lejlighederne i Mjølnerparken frasælges for at få flere ressourcestærke borgere til at flytte ind i kvarteret. Men Socialdemokratiet frygter, at renoveringer finansieret af huslejestigninger afholder de borgere, som har andre ressourcer end penge at bidrage til kvarteret med:

»Det skal også sikre, at der er boliger til politibetjenten og sygeplejersken, som er ressourcestærke, men ikke nødvendigvis kan betale den husleje, der er i et nybyggeri i Nordhavn,« siger Lars Weiss (S).