Advokater kunne ikke finde beviset – men efter famøs julefrokost i 2011 holdt ansatte »særligt øje«

Blev Frank Jensen mandsopdækket ved fester for at undgå krænkelser? Advokatundersøgelse kan ikke finde beviser for en formel ordning med såkaldte Frank-vagter, men flere vidner siger, at de var ekstra opmærksomme på Frank Jensens opførsel efter den famøse julefrokost i 2011.

Nu er undersøgelsen af Frank Jensens adfærd over for kolleger og ansatte i hans tid som overborgmester for Københavns Kommune landet. Arkivfoto: Tobias Kobborg/Ritzau Scanpix Fold sammen
Læs mere

Ansatte ved Københavns Kommune havde »et ekstra øje« på Frank Jensen og »skærmede« ham til fester.

Sådan lyder deres forklaringer over for Kromann Reumert, der i en ny advokatundersøgelse af 12 forhold om krænkende adfærd fra den nu forhenværende overborgmester også har undersøgt spørgsmål om, hvorvidt der på rådhuset har været såkaldte Frank-vagter, hvor ansatte skulle være blevet bedt om at mandsopdække den tidligere overborgmester ved festlige lejligheder.

Der er ifølge advokatundersøgelsen ikke »noget, der tyder på, at en sådan ordning er blevet etableret«, men flere vidner fortæller i undersøgelsen om ekstra opmærksomhed over for Frank Jensen efter den famøse julefrokost i 2011.

Torsdag fik offentligheden indblik i en ny uvildig undersøgelse af Frank Jensens adfærd over for politiske kolleger og ansatte i de godt ti år, hvor han var overborgmester i København. Den uvildige undersøgelse er bestilt af et flertal i Borgerrepræsentationen i efteråret 2020 og udarbejdet af advokatfirmaet Kromann Reumert.

Undersøgelsen omfatter i alt 12 forhold om krænkende adfærd fra den nu forhenværende overborgmesters side, hvor størstedelen handler om begivenheder, som allerede har været fremme i offentligheden, men andre forhold som ovenstående har ikke været knyttet til Frank Jensen før nu.

Spørgsmålet om Frank-vagterne er blevet undersøgt af Kromann Reumert på baggrund af en anonym indberetning, men er altså ikke blevet bekræftet af advokaterne.

»Der er ikke baseret på vores interview med FJ eller nogen af de øvrige interview med ansatte, der har været tæt tilknyttet FJ, noget, der tyder på, at en sådan ordning er blevet etableret,« lyder det.

Der har tidligere været historier fremme om mandsopdækning af politikere ved festlige lejligheder. Heriblandt af den nu forhenværende radikale leder Morten Østergaard, der ifølge Ida Auken blev »mandsopdækket« og »lagt i seng«, når han blev for beruset.

Og da 79 kvinder i efteråret 2020 gav vidnesbyrd om sexisme og overgreb på kvinder i dansk politik, sagde to kvinder i deres beretninger, at de henholdsvis var blevet bedt om at passe på unge kvinder til fester og havde fået opgaven som »ministeransvarlig«, hvilket betød, at de skulle sørge for, at ministrene holdt fingrene fra de unge medlemmer ved aftenfesterne.

Da Ekstra Bladet i 2011 beskrev Frank Jensens krænkelser ved en julefrokost på Københavns Rådhus, lød det desuden:

»I mindst et tilfælde har overborgmesterens opførsel været så grov over for en ung, smuk kvindelig medarbejder, at andre ansatte forsøgte at stoppe den pigeglade borgmester. Dog uden held.«

Frank-vagter?

I afsnittet om mandsopdækningen fortæller et kvindeligt tidligere medlem af Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune, at Frank Jensen ved festlige lejligheder »ofte var omgivet af nogle embedsmænd, såkaldte Frank-vagter, der skulle passe på FJ og sørge for, at han opførte sig ordentligt«.

»Hun har tillige forklaret, at Frank-vagterne ikke var nogen hemmelighed. I embedsværket og på politisk niveau var man bekendt med, hvor grelt det var med FJ,« lyder det i undersøgelsen.

Det skulle blandt andet have været en opgave for Frank Jensens personlige assistent, der i undersøgelsen siger, at han »ofte var involveret i drøftelser og planlægning af FJs kalender, herunder spørgsmål om, hvornår det var hensigtsmæssigt, at FJ ankom til og forlod diverse arrangementer«. Men det handlede om koordinering og var »aldrig med det formål at sikre, at FJ ikke opførte sig upassende«, lyder det.

Den anonyme indberetning til advokaterne lød, at Frank-vagterne var blevet iværksat af den daværende administrerende direktør. Vedkommende siger dog selv, at han ikke kender til mandsopdækning af Frank Jensen ved fester.

»Der var dog en underordnet dagsorden om at være opmærksom på FJ på grund af episoderne med FJ til julefrokosten 2011,« lyder det.

En anden tidligere ansat siger i undersøgelsen, at der »nok til en vis grad blev holdt et »ekstra øje« på FJ« ved en senere julefrokost i 2014, men at det var »uudtalt«.

Heller ikke den nuværende administrerende direktør for Økonomiforvaltningen i kommunen er bekendt med begrebet Frank-vagter, lyder det.

Julefrokost i 2011

I undersøgelsen beskriver en tidligere ansat i overborgmesterens sekretariat, hvordan hun sammen med tre kolleger ved julefrokosten i 2011 blev opmærksom på, at Frank Jensen dansede med en gruppe på fem-seks yngre kvindelige kolleger. Stemningen var kåd, fortæller den tidligere medarbejder.

»M17 oplevede, at kvinderne ved at danse på denne måde med FJ gjorde grin med FJ og ikke, at FJ opførte sig upassende over for dem. M17 bemærkede dog, at FJ dansede meget tæt med kvinderne set i forhold til hans position som overborgmester. M17 mente, at det var en uheldig situation,« lyder det i undersøgelsen.

Derfor besluttede de sig ifølge den tidligere medarbejder sig for at skærme Frank Jensen. De begyndte derfor at danse rundt om ham og de kvindelige kollegaer.

Det gjorde de, »fordi de som medarbejdere i FJs sekretariat følte et særligt ansvar for at beskytte FJ mod, hvad der kunne opfattes som uheldige situationer. De ville ikke sige direkte til FJ, at han burde stoppe med at danse med kvinderne«, lyder det.

Efter en halv time var det ikke lykkedes at skabe opbrud i dansen, og medarbejderne droppede forsøget.

»(...) de tænkte, at 'det også var deres fest',« lyder det.

Senere samme aften blev flere medarbejdere fra Frank Jensens sekretariat gjort bekendt med, at en række kvinder var gået til den daværende administrerende direktør, fordi de følte, at Frank Jensen var gået over stregen. Den tidligere medarbejder fik dårlig samvittighed, og medarbejderne talte om, at de burde have sendt ham hjem fra festen, lyder det.

Kromann Reumert har i alt undersøgt syv episoder ved julefrokosten. I tre af disse lægger advokatundersøgelsen faktuelt kvindernes beskrivelser til grund, selvom Frank Jensen ikke har kunnet genkende de konkrete beskrivelser.

Dette gælder blandt andet, at kvinder blev slikket i øret og på halsen. I de øvrige eksempler er der ifølge undersøgelsen ikke tilstrækkelig dokumentation.