11-årig drengs trussel om selvmord på grund af mobning får nu Christiansborg til at gribe ind

Særlig trivselsvagthund bliver på ny sat ind på Herlev-skole for at undersøge, om ledelse og lærere gør tilstrækkeligt for at bekæmpe mobning.

Under et spisefrikvarter på Lindehøjskolen i Herlev truede en 11-årig dreng 24. september med at begå selvmord. Han var gennem længere tid blevet mobbet af to drenge fra klassen. Episoden er nu nået til Folketingets børne- og undervisningsudvalg. Fold sammen
Læs mere
Foto: Asger Ladefoged

De gentagne sager om mobning og mistrivsel på Lindehøjskolen i Herlev er nu nået ind på Christiansborg.

Mai Mercado, gruppeformand for de Konservative, har på baggrund af flere sager, især sagen fra 24. september om en 11-årig dreng, der i skoletiden forsøgte at gøre skade på sig selv på grund af mobning, spurgt børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), hvad hun vil stille op med det, der ligner en udbredt mobbekultur på Lindehøjskolen.

»Den skole og den kommune har ikke håndteret mobning ordentligt igennem de seneste mange år,« siger Mai Mercado som baggrund for, at hun nu vil have ministeren til at gå ind i sagen.

Blandt sagerne om dårlig trivsel på Lindehøjskolen, som Berlingske har beskrevet, er også sagen om en jødisk pige, der i 2019 måtte skifte skole, fordi hun blev chikaneret, samt en i Herlev Bladet meget omtalt sag samme år om alvorlig mistrivsel i en 2.-klasse.

Hvis den kommende undersøgelse af mobningen på Lindehøjskolen ikke viser sig at være tilfredsstillende, vil den konservative gruppeformand, Mai Mercado, ikke tøve med at bruge et flertal i Folketingets børne- og undervisningsudvalg til at gennemtvinge en decideret ministeriel granskning af skolen. Skolen er i forvejen under skærpet tilsyn på grund af mobning blandt eleverne. Fold sammen
Læs mere
Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix.

Sagerne handler om børn, der mistrives, men også om frustrerede forældre, der ikke mener, at Lindehøjskolens ledelse tager mobning tilstrækkeligt alvorligt trods indkaldelse af adskillige familie-, psykolog- og mobbekonsulenter til at kortlægge mobningen på skolen.

Mai Mercado, gruppeformand for de Konservative

»Den skole og den kommune har ikke håndteret mobning ordentligt igennem de seneste mange år.«


Mai Mercado spørger undervisningsministeren, om hun vil kræve en redegørelse fra Herlev Kommune om, hvordan sagen om den 11-årige dreng er håndteret, og om, hvad kommunen i fremtiden vil gøre for at stoppe mobning på Lindehøjskolen.

Vagthund sat ind

Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) afviser i sit svar til Folketingets børne- og undervisningsudvalg ikke at iværksætte en decideret undersøgelse af trivslen på Lindehøjskolen.

I stedet har hun sat ministeriets trivselsvagthund, DCUM – Dansk Center for Undervisningsmiljø, der hører under Undervisningsministeriet – på sagen for at få kortlagt baggrunden for episoden med den 11-årige dreng, om Lindehøjskolen har overholdt egne mobberegler og om, hvad skolen og Herlev Kommune har gjort for at forbedre trivslen blandt de næsten 1.000 elever.

DCUM skal rådgive og vejlede om god trivsel på alle uddannelser og dagtilbud.

Som medlem af Børne- og Undervisningsudvalget spørger Mai Mercado også undervisningsministeren om, hvorvidt hun mener, det er rimeligt, at den 11-årige dreng, der forsøgte at gøre skade på sig selv, antagelig måtte vælge mellem at skifte klasse eller finde en anden skole, mens de to, der mobbede ham, kunne fortsætte i samme klasse.

Under et spisefrikvarter på Lindehøjskolen i Herlev truede en 11-årig dreng 24. september 2020 med at begå selvmord. Ifølge det oplyste skulle dette være stedet for den ulykkelige begivenhed. Fold sammen
Læs mere
Foto: Asger Ladefoged.

Til spørgsmålet skriver Pernille Rosenkrantz-Theil i sit svar:

»Det er min klare forventning, at Herlev Kommune og Lindehøjskolen iværksætter de nødvendige tiltag for at bringe mobningen til ophør.«

Berlingske har forgæves forsøgt at tale med den 11-årige drengs forældre, der angiveligt er stærkt fortørnede over skolens håndtering af mobningen på sønnens skole.

Det er virkelig alvorligt

Hvis ikke DCUMs undersøgelse af mobbekulturen på Lindehøjskolen og episoden med den 11-årige drengs forsøg på selvskade er tilfredsstillende, har de borgerlige partier sammen med de Radikale og SF ifølge Mai Mercado flertal for af kræve en decideret ministeriel redegørelse om mobningen på Lindehøjskolen.

»Hvis ikke redegørelsen fra DCUM leverer tilstrækkeligt mange løsninger på mobbeproblemerne på Lindehøjskolen, og mobningen slutter, vil jeg ikke tøve med at få de andre partier til at fremtvinge en redegørelse. For det er virkelig alvorligt,« siger Mai Mercado.

Hvad gør mobningen på Lindehøjskolen mere alvorlig end på andre skoler?

»At der er et barn, der har forsøgt at tage sit liv i afmagt over voldsom og systematisk mobning. Det er ikke til at bære,« siger Mai Mercado.

Den konservative gruppeformand ved endnu ikke om, hvornår DCUMs undersøgelse skal være færdig, eller om den bliver sendt til politikerne.

»Det er rigtigt og vigtigt at sætte Lindehøjskolen under skærpet opsyn. Jeg synes, den skulle have været det for længst.«

Thomas Gyldal Petersen, borgmester i Herlev Kommune, siger om mobningen på Lindehøjskolen: »At drive skole er meget komplekst.« Fold sammen
Læs mere
Foto: Mathias Svold.

Borgmester i Herlev Kommune Thomas Gyldal Petersen (S) ryster ikke i bukserne over at få mobningen på kommunens skoler med særligt fokus på Lindehøjskolen sat under lup.

Skulle have været håndteret

»I forhold til Lindehøjskolens situation er det rigtig fint, at DCUM har udtaget den til eftersyn,« siger Thomas Gyldal Petersen.

Thomas Gyldal Petersen, socialdemokratisk borgmester i Herlev Kommune

»Mobningen og mistrivslen blandt flere børn på Lindehøjskolen er en udvikling, der skulle have været håndteret stærkere fra sommerferien og frem til nu.«


Han frygter heller ikke, at der bliver sat spørgsmålstegn ved kommunens håndtering af sagen om den 11-årige drengs selvskade.

»Jeg tror ikke, der er mange kommuner i landet, der så tilbundsgående og effektivt forsøger at håndtere kulturen omkring børns trivsel, som Herlev,« siger borgmesteren.

Thomas Gyldal Petersen erkender dog, at mobningen og mistrivslen blandt flere børn på Lindehøjskolen lader en del tilbage at ønske.

»Mobningen og mistrivslen blandt flere børn på Lindehøjskolen er en udvikling, der skulle have været håndteret stærkere fra sommerferien frem til nu. Det er der ingen tvivl om.«

Thomas Gyldal Petersen vil, lige som undervisningsministeren, ikke kommentere den konkrete sag på Lindehøjskolen med den 11-årige dreng eller Mai Mercados kritik af hans kommune.