Harvard i Herning

Som man kunne læse i avisen i går, har Venstre foreslået, at private udenlandske universiteter i fremtiden må etablere sig i Danmark på betingelser, der sætter dem i stand til at konkurrere med de etablerede danske universiteter.

Det betyder i praksis, at de får del i de taxameterpenge, der følger de studerende, og at de altså i en vis forstand får adgang til offentlige midler.

Det kan umiddelbart lyde urimeligt, men ved nærmere omtanke er det en ganske fornuftig idé. Når en dansk studerende kan tage sine taxameterpenge med til USA for at dygtiggøre sig i et spændende akademisk miljø på Harvard, skal det naturligvis også kunne lade sig gøre at studere under de samme økonomiske betingelser, hvis Harvard skulle finde på at oprette en filial i Herning. Ingen kan være utilfreds med, at der tilføres konkurrence til de etablerede højere læreanstalter, hvis det vel at mærke ikke resulterer i en svækkelse af forskningen og den forskningsbaserede undervisning.

Danske Studerendes Fællesråd er imod forslaget, fordi det kan åbne for direkte brugerbetaling. Men dybest set er der ikke noget odiøst i, at der ved siden af de principielt betalingsfri universiteter eksisterer en række eliteuddannelser, som drives med private midler.

Vi hilser de berømte internationale universiteter velkommen til Danmark. Men vi tvivler på, at mange af dem vil tage imod tilbuddet. Harvard flytter næppe til Herning.