Hæderværdigt

Interessen for at sætte et officielt mindesmærke for danske soldater på international mission levende som døde er stor. Gennem flere år har organisationer med tilknytning til forsvaret og flere politikere talt for tanken. Danske Soldaterforenings Landsråd har foreslået en placering foran Kastellet, og forsvarschef Jesper Helsø har selv deltaget i en møderække med forsvarets personelforeninger om sagen. Senest har Det Radikale Venstre, som engang var kendt som pacifistisk, bebudet et udspil via sit finanslovforslag for næste år.

Det radikale forslag kommer på et ganske godt tidspunkt. Missionen i Irak, der splittede Folketinget og befolkningen, er slut. Der er nu atter bred politisk enighed bag forsvarets missioner, og der er under alle omstændigheder bred anerkendelse, både politisk og i befolkningen, af den indsats, soldaterne yder. Tiden er inde til at sætte fart i processen, der skal føre til et monument. Diskussionen kan blive indviklet nok alene placeringen af et monument vil vække ganske stærke følelser. Skal man placere et mindesmærke i Ryvangen, som ellers er stedet, hvor man mindes frihedskæmperne fra sidste verdenskrig?

Men tilbage står, at mens Danmark har mange mindestene for for længst afsluttede slag både tabte og vundne mangler vi et synligt og nutidigt udtryk for den respekt, samfundet skylder de udsendte soldater for hæderværdig indsats.