Gruppeeksamen skal ikke genindføres

I forbindelse med den generelle opstramning af fagligheden i landets skoler, der var et centralt tema i valgkampen for to år siden, og som stort set alle politiske partier efterlyste, afskaffede regeringen i 2005 gruppeeksamen som afgangsprøve.

Det gav anledning til højlydte protester fra elever og studerende, og lærernes organisationer lod sig også høre i koret.

Der er slet ingen tvivl om, at gruppearbejde i skolerne er af stor pædagogisk vigtighed, fordi det udvikler elevernes sociale kompetencer og træner dem i at arbejde sammen på tværs af vante grænser.

Men gruppearbejde i hverdagen bør på ingen måde legitimere en genindførelse af gruppeeksamen. Som det fremgik af gårsdagens avis, har 15 skoler landet over søgt om dispensation, så de kan gennemføre gruppeprøver i fysik. En sådan dispensation giver absolut ikke mening.

Et eksamensbevis er et individuelt dokument, som skal afspejle den enkelte elevs faglige niveau og kompetencer, og derfor kan bedømmelsen efter en gruppeeksamen kun vanskeligt give et retvisende billede. Det er velkendt, at det er en eksamensform, som på urimelig vis favoriserer gratister, der uden at yde en seriøs arbejdsindsats blot som en del af gruppen nærmest på fribillet klarer sig gennem nåleøjet.

Gruppeeksamen skal ikke genindføres.