Groft sagt har siden 1999 været Berlingskes mest polemiske spalte. Teksterne er alene udtryk for skribenternes holdninger, og målet er at udtrykke sig med skarphed og vid. Kommentarer modtages gerne på debat@berlingske.dk.

Vil overborgmesteren vågne inden jul?

Søren Pind. Tegning: Claus Bigum Fold sammen
Læs mere

Vil rådhuset stjæle julen?

Søren Pind

Mens overborgmester Smaug snorker videre på sin hord guld, og skatteborgerne forskræmt ser til uden for rådhusets mure, er Københavns Kommune i færd med, som i alle juleeventyr, at stjæle julen.
Over hele byen kan man se store plakater under overskriften »24 dage med kultur«. I brødteksten anføres »kulturoplevelser på Nørrebro 1.-24. december 2018«.
Groft Sagt stiller spørgsmålene: Vil Smaug vågne inden jul? Vil den tapre lille skare trænge ind under horden og finde julesmaragden, der magisk erstatter ordene »kulturoplevelser på Nørrebro 1.-24. december 2018« med »Jul på Nørrebro - kom og vær med!«? Ryger julehandlen ud fra rådhuset? Kommer julen til byen? Fejres Jesusbarnets fødselsdag? Følg med i Groft Sagts spalter de kommende fire uger.

Lars R Møller. Tegning: Claus Bigum Fold sammen
Læs mere

Det var kattens

Lars Møller

Groft sagt kan med eneret afsløre et af den kommende valgkamps helt store emner. Dansk Folkeparti, som ellers ikke udmærker sig ved nytænkning eller samfundsrystende reformer, vil lancere et lovforslag, der formodes at ville dominere valgkampen. Det har taget skarpe tænkere flere måneder om at få ideen, der må betegnes som utraditionel. Partiet agter at fremsætte et lovforslag, der skal sætte nye standarder for katte.

Det er mere belastende med vilde eller omstrejfende katte i byen end på landet, hvorfor der skal skelnes mellem by- og landkatte. Bykatte skal holdes inden for hjemmet, mens landkatte derimod nu skal have lov til at løbe frit rundt. Dyrevelfærdsordfører Karina Due (DF) vil helt forståeligt ikke afsløre enkeltheder inden valgkampen indledes.

Peter Nedergaard. Tegning: Claus Bigum Fold sammen
Læs mere

Dobbeltmoral t/r

Peter Nedergaard

De borgerlige partier påpeger, at Socialdemokratiet er dobbeltmoralsk, når man kritiserer regeringen for skattelettelser, da Socialdemokratiet i virkeligheden sænkede topskatten langt, langt mere, da man selv havde regeringsmagten. Groft sagt-redaktionen er med på dobbeltmoralen heri. Samtidig vil vi dog også gerne påpege, at vi tillige finder det dobbeltmoralsk, når den nuværende regering på den ene side lovede lavere topskat under sidste valgkamp, og så på den anden side ender med at levere et ringere resultat end S-regeringen.

Hvad ligner det, hvis ikke dobbeltmoral er, hvor man siger ét og gør noget andet? Efterhånden kan man komme i tvivl om, hvem der er mest skatteliberale: Er det VLAK – eller er det S?