Groft sagt har siden 1999 været Berlingskes mest polemiske spalte. Teksterne er alene udtryk for skribenternes holdninger, og målet er at udtrykke sig med skarphed og vid. Kommentarer modtages gerne på debat@berlingske.dk.

Værdiløse værdier

Stine Bosse skriver i Jyllands-Posten om nogle »fælles europæiske værdier«, som vi er fælles om, og som knytter os til hinanden. Hun er helt vild med alt fælles: fælles front, fælles løsninger, fælles grundlæggende menneskerettigheder, fælles værdier hinsides politiske forskelle.

Nu er ordet »værdi« et af de ord, der er gået inflation i. Det er faktisk et tomt, værdiløst ord. Det er blevet en sekulær religion, som hun åbenbart tror på – en fredens religion. Og hvis der er nogen, der bygger grænser, da er det EU. Hun kunne tage til Ceuta og kigge på dem.

Ordet eller metaforen »værdi« blev hentet ind i filosofien fra økonomien i midten af det 19. århundrede. Det kan derfor aldrig helt frigøre sig fra det økonomiske. EU er jo i kernen en stål- og kulunion. Fælles værdier bygger på fælles valuta. Alt det andet er snik snak. Det er økonomi, det handler om, frue.

EU er en provins i verden, og Stine Bosse er eurocentrisk. Det er altid godt at huske på, hvad Malaysias fjerde premierminister, Mahatir bin Mohamad, engang sagde: »Europæiske værdier er kun europæiske, men asiatiske værdier er universelle«.