Groft sagt har siden 1999 været Berlingskes mest polemiske spalte. Teksterne er alene udtryk for skribenternes holdninger, og målet er at udtrykke sig med skarphed og vid. Kommentarer modtages gerne på debat@berlingske.dk.

Undskyld, er det ikke forskelsbehandling, hvis man ikke vil give hånd til kvinder?

Eva Selsing. Tegning: Claus Bigum Fold sammen
Læs mere

Forskelsbehandlingsnævnet

Eva Selsing

Ligestillings- og islamnyt! Hurra! Så oprandt dagen, hvor det Monty Python’ske Ligebehandlingsnævn nåede frem til, at det var krænkende for en muslimsk mand, der ikke vil give hånd til de meget urene kvinder, ikke at blive ansat af samme grund. Den stærkt islamiske fyr havde søgt job i et vikarbureau i plejesektoren, der servicerer folk med fysiske og psykiske handicaps. Og bureauet havde altså undladt at ansætte ham, hvilket nævnet fandt for dårligt.

Det store spørgsmål er, hvordan den pågældende mand vil udføre sit hverv, hvis han skal hjælpe en af de utroligt urene kvinder med et bad, en ble eller noget tredje. Når nu han ikke engang vil give hånd - hvilket naturligvis er den rene og skære og uforfalskede forskelsbehandling. Nu sanktioneret af et nævn, hvis rolle er at sikre ligebehandling. Forstå det, hvem der kan.

Måske Ligebehandlingsnævnet skulle skifte navn til »Islamisk forskelsbehandlings-nævnet«. Lidt mindre mundret, bevares, men da tættere på sandheden.

Oppustede forsvarsudgifter

Peter Nedergaard

Peter Nedergaard. Tegning: Claus Bigum Fold sammen
Læs mere

Groft sagt er udmærket klar over, at de danske forsvarsudgifter skal op, fordi Danmark skal nærmere målet om at anvende to procent af bruttonationalproduktet. Vi synes imidlertid ikke altid, at man anvender de rigtige midler hertil.

Tag nu eksemplet med Hans Høyer. 5. december rettede Rigsrevisionen så hård kritik mod Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, at han blev fyret. Det var imidlertid kun godt en måned efter, at der gik 696.276 kroner ind på Hans Høyers lønkonto som fratrædelsesgodtgørelse, fordi hans kontrakt udløb, og beløbet kunne han indkassere, selvom han fortsatte i samme stilling. Alt dette skete, mens Rigsrevisionen var ved at undersøge uregelmæssigheder i Ejendomsstyrelsens regnskaber, og hvor der var en fornemmelse af ugler i mosen i styrelsen.

Som sagt: forsvarsudgifterne skal op. Men er det helt ligegyldigt hvordan?