Groft sagt har siden 1999 været Berlingskes mest polemiske spalte. Teksterne er alene udtryk for skribenternes holdninger, og målet er at udtrykke sig med skarphed og vid. Kommentarer modtages gerne på debat@berlingske.dk.

Trump og Eisenhower

16DEB20161215-141015-3_ULRI.pdf

Da præsident Eisenhower fratrådte efter sin anden embedsperiode, i 1960, talte han om »det militær-industrielle kompleks« som en sammenkobling af interesser, der kostede skatteyderne astronomiske summer. Uden at sikkerheden øgedes af den grund, tværtimod. Mens Eisenhower sagde fra ved sin fratræden, siger Trump fra ved sin tiltræden. Han vil ikke betale vild overpris for nyt privatfly. Han vil ikke betale ublu summer for nye jagerfly. Han vil ikke i lommen på FBI og CIA, der producerer trusler fra cyberspace med samme iver, som der produceres vanvittig dyr teknologi mod dem. Det militær-industrielle kompleks er afløst af det militær-teknologiske, og Trump har gennemskuet det. Vi krydser fingre.