Groft sagt har siden 1999 været Berlingskes mest polemiske spalte. Teksterne er alene udtryk for skribenternes holdninger, og målet er at udtrykke sig med skarphed og vid. Kommentarer modtages gerne på debat@berlingske.dk.

Sprogforarmelse

Læs mere
Fold sammen

I Berlingske forleden tog tre kloge damer til genmæle mod den planlagte nedprioritering af sprogundervisning i gymnasiet og pegede på sammenhængen mellem et lands sprog og dets kultur. Man kan ikke blive rigtig god til et sprog, hvis man ikke engang imellem læser nogle rigtig gode tekster på sproget. Sådan så man tidligere på det, inden sprogundervisning blev henvist fra kulturafdelingen til kommunikationsafdelingen. I dag er svært at finde studerende på et fag som jura, der behersker et kultursprog som tysk blot på et niveau, hvor de kan tilegne sig tekster fra deres eget fagområde. Det er et af vor tids paradokser, at den frie bevægelighed i Europa er ledsaget fra dansk side af stadigt ringere interesse for andre sprog end engelsk og stadigt ringere kendskab til Europas historie og kultur. Og netop historie er jo et andet fag, som de er ude efter med den påtænkte gymnasiereform. Man skulle tro, at projektet går ud på at skabe en ny generation af teknokrater, der taler teknisk sprog og intet ved om historie. Sådan nogen er jo meget lettere at have med at gøre end f.eks. de tre kritiske damer, der formentlig forgæves råber vagt i gevær.