Groft sagt har siden 1999 været Berlingskes mest polemiske spalte. Teksterne er alene udtryk for skribenternes holdninger, og målet er at udtrykke sig med skarphed og vid. Kommentarer modtages gerne på debat@berlingske.dk.

Socialister forgår

25DEBEdith-Thingstrup-09503.jpg
Edith Thingstrup Fold sammen
Læs mere

Et par socialdemokrater slår i Politiken et slag for to frihandelsaftaler, som EU forsøger at indgå med USA og Canada. Desværre er aftalerne blevet mødt med protester i Europa fra et sammenrend af venstreekstremister, ulands-NGO’er og forstokkede fagforeninger. »Vi ser derimod aftalerne som et anslag mod europæiske standarder inden for fødevarer, kemikalier, miljøet, arbejdstagerrettigheder – og som en trussel mod demokratiske processer,« svarer Steen Folke, rådsmedlem i den danske ulands-NGO, Mellemfolkeligt Samvirke.

Folke var engang MFer for Venstresocialisterne, der troede på et proletarisk rådsdemokrati. Så lidt råd er der stadig over ham. »I virkeligheden findes frihandel faktisk ikke. En meget stor del af verdenshandelen foregår inden for store multinationale koncerner,« fortsætter han. Næ hov, Steen Folke. Det er VS, der faktisk ikke findes. De opløste sig selv i 2013. Socialister forgår. Handel består. Vi skal jo have noget at spise.