Groft sagt har siden 1999 været Berlingskes mest polemiske spalte. Teksterne er alene udtryk for skribenternes holdninger, og målet er at udtrykke sig med skarphed og vid. Kommentarer modtages gerne på debat@berlingske.dk.

Skaarups følelser

05DEBjeve-Edith-Thingstrup-.jpg
BMINTERN - Edith Thingstrup
Læs mere
Fold sammen

Følelser er vigtigere end fakta, erklærer Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, i sit ugebrev. »Siden de første primitive samfund har mennesket gjort brug af følelser, når politiske beslutninger skulle træffes,« forklarer Skaarup. »Når vores forfædre har skullet afgøre, hvordan udbyttet af dagens jagt skulle fordeles, om syge og skadede også skulle have andel i byttet, eller om han, der havde nedlagt byttet, skulle have en større andel end de øvrige, så har de lænet sig op ad deres følelser.« Jovist. Når vore forfædre skulle afgøre, hvem der skulle have andel i byttet, fik de gamle og syge ikke nødvendigvis særlig meget. Det mest interessante er Skaarups fortsættelse: »Begreber som sandt og falsk eller godt og ondt har ganske enkelt ikke hjemme i det politiske rum.« Hvis godt og ondt er irrelevant, hvilke standarder skal man så træffe beslutninger ud fra? Skaarup er ligesom mestertænkeren Nietzsche: Hinsides godt og ondt – »Jenseits von Gut und Böse«. Ikke at Skaarup aner det. Han er nemlig hinsides at have læst det, han skriver om. Det har Skaarup efter alt at dømme haft en halvstuderet studentermedhjælper til.