Groft sagt har siden 1999 været Berlingskes mest polemiske spalte. Teksterne er alene udtryk for skribenternes holdninger, og målet er at udtrykke sig med skarphed og vid. Kommentarer modtages gerne på debat@berlingske.dk.

Ros og kilde

Edith Thingstrup: Løkken Sparekasses nye bestyrelse har besluttet at rejse erstatningssag mod pengeinstituttets tidligere ledelse.

Edith Thingstrup Fold sammen
Læs mere

En advokatundersøgelse har fundet, at den tidligere ledelse, bestyrelse og revisor har handlet uagtsomt. Sammenbruddet i Løkken Sparekasse skyldtes således en kombination af en meget høj risikotagning på udlånssiden og en manglende kvalitetsstyring på kreditsiden i sparekassen.
For at undgå fremtidige problemer i den finansielle sektor har Socialdemokraternes finansordfører bebudet, at bankerne må splittes op i mindre selvstændige enheder. Heureka. Eller rettere: Sim sala bim. Groft sagt spørger: I hvor mange bidder skulle staten have opsplittet det lokale pengeinstitut Løkken Sparekasse - eller for den sags skyld Roskilde Bank - for at undgå kollaps? I Løk og Ken? I Ros og Kilde?