Groft sagt har siden 1999 været Berlingskes mest polemiske spalte. Teksterne er alene udtryk for skribenternes holdninger, og målet er at udtrykke sig med skarphed og vid. Kommentarer modtages gerne på debat@berlingske.dk.

Produktions- eller Gylledanmark

Claes Kastholm Hansen
Læs mere
Fold sammen

I dag er den dyreart, man nok hyppigst støder på i den politiske zoologiske have, kamæleonen. Partiskift af karrieregrunde hører til dagens orden. Ligeså erhvervsskift. Som nu tilfældet Karen Hækkerup. I det ene øjeblik varetager hun samfundets interesser ud fra en socialdemokratisk vinkel. I det næste øjeblik er hun direktør for Landbrug & Fødevarer, en af de mest egoistiske og magtfulde interesseorganisationer, der er fuldstændig ligeglad med samfundshensyn, natur, dyrevelfærd og kommende slægter, bare dens medlemmer kan få lov at maksimere produktionen og sprede noget gylle og gift. Hun foreslår nu Berlingskes læsere, at man skal skifte den kedelige betegnelse Udkantsdanmark ud med Produktionsdanmark. Groft sagt påskønner hendes gode vilje, men hvorfor ikke bruge den mere dækkende betegnelse Gylledanmark eller Kemikaliedanmark eller eventuelt Tilskudsdanmark eller Gældsdanmark? Man kunne selvfølgelig også opgive den latterlige skrivebordsinddeling af landet i hovedstaden og udkanten og vende tilbage til det gode tusindårige princip at betegne landsdelene ved deres navne. Det har vist sig mere holdbart end djøficeringens modepåfund.