Groft sagt har siden 1999 været Berlingskes mest polemiske spalte. Teksterne er alene udtryk for skribenternes holdninger, og målet er at udtrykke sig med skarphed og vid. Kommentarer modtages gerne på debat@berlingske.dk.

Præsteanfægtelser

Det sker med mellemrum, at præster i den danske folkekirke føler sig kaldet til offentligt at give udtryk for tvivl om afgørende dogmer i den religion, som de lønnes for at varetage. En pastor Ramsdal i København kan således ikke, siger han, »tro på at Jesus fysisk stod op af graven«. Det er »for overnaturligt for mig«. Mange mennesker, som bekender sig som kristne, kan have samme tvivl om, hvad det med opstandelsen egentlig betyder, men med den store forskel, at de ikke har et særligt embede som dem, der skal forklare, hvad den kristne tro går ud på, og den går jo faktisk ud på, at Jesus er opstanden, og den bygger helt uomtvisteligt på et overnaturligt element. Det er faktisk noget essentielt i kristendommen, at man netop tror på noget, der egentlig ligger uden for ens fatteevne. At kristendommen også ligger uden for pastor Ramsdals fattevene er sådan set en ærlig sag, og det ville ikke være et problem, hvis ikke han lige netop var præst. Og løsningen på hans dilemma er jo af samme grund ganske enkel. Han skal såmænd bare finde sig et arbejde, hvor der ikke stilles krav om, at man tror på noget, som man ikke forstår.