Groft sagt har siden 1999 været Berlingskes mest polemiske spalte. Teksterne er alene udtryk for skribenternes holdninger, og målet er at udtrykke sig med skarphed og vid. Kommentarer modtages gerne på debat@berlingske.dk.

Ph.d. i omvej

Klaus Kjøller
Læs mere
Fold sammen

Marianne Dissing, adm. direktør i Finanssektorens Arbejdsgiverforening, appellerer tirsdag i Berlingske Opinion til regeringen og universiteterne om i langt højere grad at tage udgangspunkt i arbejdsmarkedets behov, når de dimensionerer ph.d.-optaget, som er på 2.400 årligt.

Denne Groft sagts erfaring efter mere end 40 år som specialevejleder på humaniora er, at de særligt begavede studerende, som han forgæves har forsøgt at lokke ind i en forskerkarriere, altid, inden de afleverer specialet, har fået et job i det private erhvervsliv, som rummer langt mere spænding, udvikling og udfordring end nogen ph.d.-skolegang kan tilbyde. Og med en løn, som overstiger en professorløn. Det er herligt for disse vort lands mest talentfulde, unge cand.mag.’er. Men det gør det ekstra svært at afsætte overproduktionen af ph.d.’ere til det private arbejdsmarked, når ph.d.-skolen er en omvej til de gode job, som allerede blev besat af andre, da ph.d.-skolegangen begyndte.