Groft sagt har siden 1999 været Berlingskes mest polemiske spalte. Teksterne er alene udtryk for skribenternes holdninger, og målet er at udtrykke sig med skarphed og vid. Kommentarer modtages gerne på debat@berlingske.dk.

Norske tilstande

Norge er på mange måder et forunderligt land. Her finder man massemordere på et niveau, vi aldrig har oplevet i Danmark, og samtidig et straffesystem, der tvinger til at lukke en sådan ud efter en bestemt årrække, og domstole, der vil gå i brechen for den pågældendes menneskerettigheder, selv om der hverken er anvendt tortur eller trues med dødsstraf, og den pågældende tilmed påberåber sig, at servering af kold kaffe på samfundets regning er et brud på menneskerettighederne.

For megen isolation, der ikke er tilstrækkeligt begrundet, ikke tilstrækkeligt hensyn til dømtes psykiske tilstand og for megen nøgenvisitation er dommens begrundelse. Tilsyneladende er der behov for en ny menneskerettighed til gavn for hele samfundet, nemlig at slippe for at høre mere om bestemte forbrydere og deres idiotiske brokkeri. Det er i dag alt for nemt for en forbryder at skabe opmærksomhed omkring sig efter en domfældelse. I Norge valgte man stor offentlighed om Breivik og hans ugerning. Det var et diskutabelt valg, og den menneskerettighedsopfølgning, som det nu har fået, tyder på, at norske tilstande ikke nødvendigvis bør være normen, hvis man vil fastholde menneskerettigheder, som rettigheder, der kræver respekt, og som skal tages alvorligt.