Groft sagt har siden 1999 været Berlingskes mest polemiske spalte. Teksterne er alene udtryk for skribenternes holdninger, og målet er at udtrykke sig med skarphed og vid. Kommentarer modtages gerne på debat@berlingske.dk.

LAs ideologiske fribytteri lokker som sirenesang, men er næppe sødygtigt

Niels Jespersen. Tegning: Claus Bigum Fold sammen
Læs mere

Tåget LA-kurs

Niels Jespersen

Hvor Anders Samuelsen led skibbrud i en sådan grad, at LA-båden aldrig kom på Folkemødet, lokker LAs nye liberale profil højblå søulke hjem fra de syv verdenshave. Det gælder fx den forhenværende LA-politiker, Lillian Parker Kaule. Hun forlod det liberale skib i protest over midterkursen, men er nu atter gået om bord i, hvad der vel efterhånden må betegnes som en liberal jolle. En optimistjolle, hvis vi skal være venlige.

Kursen mod det forjættede liberalistiske fastland er til gengæld tåget. »Giv danskerne en overdosis af socialisme, så de kommer til at hungre efter liberal politik,« skriver Kaule her i avisen. Det lyder som et ekko af marxisternes elendighedsteori, der handler om, at når kapitalismen bliver slem nok, vil arbejderne blive socialister.

Den slags idelogisk fribytteri lokker som sirenesang, men særlig sødygtigt er det næppe.

Enhedslistens dilemma

Peter Nedergaard

Peter Nedergaard. Tegning: Claus Bigum Fold sammen
Læs mere

Enhedslisten kan vist godt se, at det ikke hænger sammen, når man på den ene side vil ansætte tusindvis ekstra i det offentlige, men på den anden side ikke vil anvise veje til at skaffe arbejdskraften. Tværtimod går EL også ind for, at flere skal kunne trække sig helt ud af arbejdsmarkedet. ELs forsøg på at fremkomme med et Columbusæg for at løse problemet består i, at antallet af sygemeldinger skal mindskes.

Groft sagt-redaktionen undrer sig. Så vidt vi ved, er antallet af sygemeldinger i det offentlige størst, hvor EL står politisk stærkt, men mindst, hvor EL står politisk svagt. Indebærer ELs udmelding en opfordring til, at man bør afholde sig fra at give EL sin stemme, således at antallet af sygemeldinger faktisk kan mindskes?

Skæbnens ironi

Lars Møller

Lars Møller. Tegning: Claus Bigum Fold sammen
Læs mere

Det kan være rigtig foruroligende, når man er afhængig af nogen, man aldrig har stolet på, og som man stort set ikke deler synspunkter med, men det er et af resultaterne af det nys overståede folketingsvalg.

Tidernes og vælgernes ugunst har medført et ret stor rødt flertal i det nye folketing. Det er ikke en gunstig situation for fædrelandets økonomi. De røde tror nemlig, at pengene vokser på pengetræer, så man kan bare bruge løs. Skulle pengetræerne løbe tør, sætter man bare skatten op, så skal skaffedyrene nok løse opgaven.

Det eneste økonomisk ansvarlige parti, der står mellem de rødes umådeholdne forbrug og statsbankerotten, er Det Radikale Venstre.

Groft sagt havde aldrig troet, at det parti skulle redde fædrelandet fra ruin, men sådan er det.