Groft sagt har siden 1999 været Berlingskes mest polemiske spalte. Teksterne er alene udtryk for skribenternes holdninger, og målet er at udtrykke sig med skarphed og vid. Kommentarer modtages gerne på debat@berlingske.dk.

Klasseledelse

Hvor er det godt, at vi satser så massivt på forskning, ikke mindst pædagogisk forskning. Den foregår på de mange forskningsanstalter, der hedder noget så tillidsvækkende som VIA university colleges. De ligger spredt rundt om i landet i samme antal som middelalderens kirker.

Omfattende undersøgelser med indsamling af »data« viser, at der er larm i klasserne, så eleverne ikke kan høre, hvad lærerne siger. Der var nu også larm i den før-videnskabelige fortids klasser. Dengang var der lærere, der ikke kunne styre børnene, og der var uopdragne børn.

Men hvad i al verden stiller vi op i det komplekse, senmoderne samfund? Hvad siger forskningen? Klasseledelse er løsningen. Jamen, er det ikke mageløst. Hvor længe mon forskerne har været om at finde frem til denne geniale løsning? Nu skal den blot »implementeres«, som de siger.