Groft sagt har siden 1999 været Berlingskes mest polemiske spalte. Teksterne er alene udtryk for skribenternes holdninger, og målet er at udtrykke sig med skarphed og vid. Kommentarer modtages gerne på debat@berlingske.dk.

Juleevangeliet på svensk

24DEBPETER-NEDERGAARD-LOGO-.jpg
Professor Peter Nedergaard til Groft sagt Fold sammen
Læs mere

Groft sagt er kommet i besiddelse af den udgave af juleevangeliet (Lukas 2, 1-21), som er blevet omskrevet til et kønsneutralt sprog på svensk. Vi gengiver her nogle passager i dansk oversættelse: »Også Maria og Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Batseba og Davids by, som hedder Betlehem, da de begge var af Batseba og Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen dér som ligestillede. Maria ventede et barn, hvis køn vedkommende senere engang selv skulle tage stilling til. Og mens de var i Betlehem, kom tiden, da Maria skulle føde under hjælp fra Josef; og hun fødte sin datter/søn, den førstefødte, og svøbte hen og lagde hende/ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget.«