Groft sagt har siden 1999 været Berlingskes mest polemiske spalte. Teksterne er alene udtryk for skribenternes holdninger, og målet er at udtrykke sig med skarphed og vid. Kommentarer modtages gerne på debat@berlingske.dk.

Groft sagt: Tal pænt om islam. For jødernes skyld

For jødernes skyld!

Christian Marcussen

Der er for så vidt intet overraskende i, at Pernille Vermund og Morten Messerschmidt har talt grimt om islam i Folketinget, eller at Dansk Islamisk Trossamfund har valgt at klage over det. Ej heller, at trossamfundet udviser en imponerende og pludselig interesse for paragrafferne i Folketingets forretningsorden, når disse skal bruges til at lukke munden på islams kritikere.

Groft sagt er til gengæld både overrasket og en smule rørt over de uselviske og noble motiver bag klagen. Jovist er man dybt krænket over ytringerne, men det handler faktisk også om at passe på jøderne: »Vi håber, at vores klage kan have en præventiv virkning, så andre minoritetsreligioner, såsom jødedom og katolicisme […] ikke fremadrettet risikerer også at skulle blive omtalt som 'ukrudt', 'ugræs' og et 'problem' i landets lovgivende forsamling». Så tal pænt om islam. For jødernes skyld.

Foto: Claus Bigum.

Race som konstruktion

Hans Hauge

Politikens læsere er af USA-eksperten Peter Wivel blevet oplyst om, at sociologen W.E.B. Du Bois (1898-1963) i 1903 opdagede, at »race« er en »social konstruktion«. Ja, sådan da. Mon ikke enhver nysproglig student ved det? Du Bois kendte jo Franz Boas, som afskaffede racebegrebet på den tid. Blot fandtes socialkonstruktivismen ikke i 1903, og det gør naturligvis ingen forskel, om race opfattes som en konstruktion eller som natur. Goering var også konstruktivist. »Jeg afgør, hvem der er jøde,« som han sagde. Det lyder ikke særlig biologisk. Wivels oplysning om Du Bois er derfor helt ligegyldig. Du Bois elskede Tyskland. I 1930erne var han der igen og roste tyskerne for den måde, de løste jødeproblemet på. Stalinist og kommunist blev han også. Men der er jo ingen grund til at belemre læsere med den slags smuds. Journalistik skal være konstruktiv og ikke asocialkonstruktiv.