Groft sagt har siden 1999 været Berlingskes mest polemiske spalte. Teksterne er alene udtryk for skribenternes holdninger, og målet er at udtrykke sig med skarphed og vid. Kommentarer modtages gerne på debat@berlingske.dk.

Groft sagt: Mirakler er da meget nemmere at tro på end fakta og evidens

Peter Nedergaard. Tegning: Claus Bigum Fold sammen
Læs mere

Miraklernes tid

Peter Nedergaard

Vi vil så gerne, at tro kan flytte bjerge. Derfor giver Hjerteforeningen seks millioner kroner til et projekt med alternative behandlinger, som fagfolk kalder »helt uforståelig pseudovidenskab«. Derfor finansierer Københavns Kommune Løkkefondens sommerkurser for drenge med 20 millioner kroner, selv om resultaterne heraf overordnet set ifølge en ny evaluering er så små, »at man må sige, at de ikke virker«. Vi vil så gerne tro på mirakler. Livet ville jo være så meget lettere. Alt det der med, at tingene skal være baseret på fakta og evidens, slipper vi så fri af. I stedet kan vi bevæge os ind et rum med lutter gode viljer. Hvem vil ikke hellere agere hjertevarm end hjernekold? Selv om det er det sidste, som virkelig kan flytte bjerge.

Bent Blüdnikow. Tegning: Claus Bigum Fold sammen
Læs mere

Islamofobi-opstandelse

Bent Blüdnikow

Det har vakt opstandelse, at Danmark i en tyrkisk rapport om islamofobi udpeges som et land, hvor dette had til islam trives. Rapporten er iøvrigt udgivet med støtte fra EU. I rapporten udpeges den ellers særdeles politisk korrekte politiker Ida Auken (R) som et eksempel på en islamofobisk lovgiver. Det er sjældent, at Danmark er i skudlinjen med beskyldninger af den slags, så man forstår opstandelsen. Men tænk blot på, at Israel i internationale organisationer hver uge udsættes for den slags beskyldninger og fordømmende resolutioner vedtaget af et automatisk flertal i bl.a. FNs organisationer.

Det uhyggelige er, at de fleste EU-lande, herunder Danmark, enten vælger at stemme for eller undlade at stemme til disse resolutioner, der som regel intet har med virkeligheden at gøre. Måske kan sagen med den tyrkiske rapport bevirke, at Danmark stemmer imod, når endnu en fordømmende resolution mod Israel dukker op, for næste gang er det måske Danmark, der fordømmes.

Håbet er da lysegrønt.