Groft sagt har siden 1999 været Berlingskes mest polemiske spalte. Teksterne er alene udtryk for skribenternes holdninger, og målet er at udtrykke sig med skarphed og vid. Kommentarer modtages gerne på debat@berlingske.dk.

Groft sagt: Lad kunstnere udtale sig om kunst og politikere om politik

Peter Nedergaard. Tegning: Claus Bigum Fold sammen
Læs mere

Bliv ved din læst

Peter Nedergaard

Groft sagt undrer sig over, hvordan kunstnere stadig betragtes som personer med en helt særlig indsigt i emner, som ellers ligger uden for deres felt. De giver for eksempel interviews, hvori de udtrykker sig klart og radikalt om politiske og økonomiske emner. Det er én sag. Onkel Jørgen kan også udtrykke sig klart og radikalt om »maleres klatmaleri, som selv et barn kan lave,« selv om ingen som regel citerer ham.

Noget andet er, at offentligheden tager kunstnernes udsagn om politik og økonomi alvorligt, selv om de helt åbenbart er aldeles blanke på viden. Hvorfor opretholdes denne forældede romantiske kunstneropfattelse så lang tid efter, at romantikken er ophørt? Måske var det en idé at nøjes med at høre om kunst fra kunstnere, om murerarbejde fra murere, om sygdomsbekæmpelse fra læger osv. Måske var det en idé at respektere moderne arbejdsdeling.

Lars Møller. Tegning: Claus Bigum Fold sammen
Læs mere

Hysteri

Lars Møller

En gruppe borgere, der bor omkring Danmarks største sø Arresø, mener, at det er for galt, at Hillerød Kommune i årevis har hældt millioner liter urenset spildevand i søen. Det har vakt voldsom harme, og nu håber de, at kommunen gør noget ved problemet. Louise Colding Sørensen, der er formand for Natur-, Miljø- og Klimaudvalget i Hillerød Kommune slår koldt vand i blodet. Det er en kendt sag, at der bliver udledt spildevand i Arresø, og fra 2016 til 2019 var det kun 1,9 milliarder liter. Louise undrer sig over den store reaktion. Selvom det lyder voldsomt, er det ikke mere, end man hele tiden har gjort.

Groft sagt er enig med Louise. Hvad er problemet? Hvis svineriet ikke er værre end normalt, og når kommunen sparer penge, så burde hystaderne spise en tudekiks og tørre øjnene.