Groft sagt har siden 1999 været Berlingskes mest polemiske spalte. Teksterne er alene udtryk for skribenternes holdninger, og målet er at udtrykke sig med skarphed og vid. Kommentarer modtages gerne på debat@berlingske.dk.

Groft sagt: I dagens Danmark ville Odysseus kun blive bundet løst til masten

Peter Nedergaard. Tegning: Claus Bigum Fold sammen
Læs mere

Kommer Odysseus hjem?

Peter Nedergaard

Homer fortæller i Odysseen om Odysseus’ tur fra krigen i Troja og hjem til Ithaka. Da Odysseus’ skib nærmer sig Sirenernes ø, får mandskabet voks i ørerne, og Odysseus bliver bundet stramt til skibets mast. Så megen magt har Sirenernes smægtende sang.

På samme måde lokker vælgerhavets ønsker om flere tilskud, bedre kernevelfærd og flere overførsler politikerne til at give efter. Medmindre de bindes til masten i form af budgetlove og ØMU-grænser. Nu vil Nationalbanken og Vismændene lempe på den fornuftige budgetlov, som Bjarne Corydon indførte, fordi han kendte til Sirenernes lokkende toner. Odysseus skal fremover kun bindes løst til masten. Det betyder flere penge ud af vinduet her og nu, mens efterkommerne får regningen. Det er usolidarisk. Det er farligt. Hos Homer kom Odysseus hjem. Men det er et åbent spørgsmål, om det ville være sket i dag.

Eva Selsing. Tegning: Claus Bigum Fold sammen
Læs mere

Global opvarmningsnedkøling i Texas

Eva Selsing

Det går som bekendt ikke så godt med den globale opvarmning og slet ikke i Texas. Der har man oplevet massive strømsvigt under de ukarakteristisk kolde, ja ligefrem arktiske, temperaturer. Frosne naturgaslinjer og vindmøller, der ikke kan dreje rundt.

Hvordan er det muligt, spørger De? Texas er jo en olierig stat – så der må være masser af varmeproduktionsressourcer i sådan en nødssituation. Desværre ikke. Det er nemlig lykkedes de texanske politikere at lave en storstilet grøn omstilling til vind- og solenergi. Desværre har energikommunismen ikke taget højde for meget kolde temperaturer, og resultatet er så en fatal mangel på strøm. Ét er kaosset, det medfører – men hvad har klima- og Gaiakulten mon kostet i menneskeliv her?

Præcisering: Kul, naturgas og atomkraft udgør omkring 80 procent af den samlede elproduktion hos Electric Reliability Council of Texas (ERCOT), der står for driften af det texanske elnet. ERCOT har oplyst, at fejl på naturgas-, kul- og atomkraftværker er skyld i næsten dobbelt så mange af de aktuelle strømafbrydelser som den vedvarende energi.