Groft sagt har siden 1999 været Berlingskes mest polemiske spalte. Teksterne er alene udtryk for skribenternes holdninger, og målet er at udtrykke sig med skarphed og vid. Kommentarer modtages gerne på debat@berlingske.dk.

Groft sagt: EU-gobler og national suverænitet

Foto: Claus Bigum

Gobler

Eva Selsing

Der varmes så småt op til Europa-Parlamentsvalg i maj 2019. De forskellige partiers kandidater dukker op på de sociale medier, og vil blive mere synlige i de kommende måneder.

Således også en Pernille Weiss fra de Konservative, hvis mærkesager er noget med, øh, et eller andet varmluft. Hun har blandt andet lagt en besynderlig badevideo op af sig selv, på sin politikerside, hvor hun fortæller, at hun så en meget stor brandmand i havet. Kanske en lignelse over noget almenmenneskeligt? Der gemmer sig utvivlsomt en kompleks pointe deri et sted.

Det kunne også skyldes noget andet. Venstre, Konservative og LA har indgået valgforbund og vil alle tre tilslutte sig hel- eller halvføderalistiske grupper i parlamentet. Det vil sige, at DF pt er det eneste borgerlige parti, hvis EU-politik baserer sig på en forventning om national suverænitet.

Måske af den grund er det bedre, sådan valgkampsstrategisk, at tale om gobler end sagen selv?

Har man karakter?

Peter Nedergaard

Karaktererne er igen i centrum for debatten. Nogle mener, at karakterer stresser de unge og gør dem angste. Andre mener, at karakterer har social slagside og derfor i vidt omfang bør undgås.

Resultatet er, at karaktersystemet endnu en gang er under angreb. Groft sagt sukker. For det første fordi kritikken er uhyre provinsiel. I den store verden har man karakterer, og men vedbliver med at have det. Så med mindre man ønsker, at Danmark skal være en ø i verden, må vi have karakterer, som nogenlunde matcher omverdenens.

For det andet er karakterer for mange unge fra ikke-boglige hjem en uhyre vigtig måde at gennembryde glasloftet på, hvis man vil vise, at man kan noget akademisk. Det var derfor, at systemet blev opfundet i Kina for 1.000 år siden og derfra spredt til alverden.

For småligt

Lars Møller

Kulturminister Mette Bock (LA) vil ikke støtte bestyrelsen på Forfatterskolen med en lille ekstra bevilling på 383.000 kr. De skulle bla bruges til en uvildig undersøgelse af rygter om sexchikane og upassende opførsel. Ministeren skriver koldt i afslaget, at en bestyrelse selv skal kunne stå på mål for de dispositioner, den træffer – også de økonomiske. Det er hård kost i en glad juletid.

Groft sagt er en anelse chokeret. Det næste bliver vel, at ministeren forlanger, at bestyrelsen skal passe sit arbejde og selv finde ud af, hvad der foregår på skolen. Præcedensmæssigt er afslaget også en dårlig idé. Groft sagt havde nemlig tænkt sig at søge støtte til Farums løgavlerforenings undersøgelse af konsekvenserne ved at indtage billig spiritus under varme kampforhold.