Groft sagt har siden 1999 været Berlingskes mest polemiske spalte. Teksterne er alene udtryk for skribenternes holdninger, og målet er at udtrykke sig med skarphed og vid. Kommentarer modtages gerne på debat@berlingske.dk.

Groft sagt: DJØF støtter forhåbentligt stadig menneskerettighederne?

Peter Nedergaard. Tegning: Claus Bigum Fold sammen
Læs mere

Orwellsk?

Peter Nedergaard

Danmarks Jurist- og Økonomforbund, DJØF, har nedsat en tech-kommission med debattøren Stine Bosse som formand. Kommissionen er barslet med et forslag om, at sociale medieplatforme skal forpligtes til at slette ulovligt indhold inden for 12 timer. En af Danmarks førende eksperter på området, Jacob Mchamgama, er medlem af kommissionen og uenig i forslaget, men er blevet overtrumfet. Han mener i øvrigt, at forslaget er i strid med de internationale konventioner om menneskerettigheder. Det understreges af, at en fransk lov - med et endda mere moderat slettekrav på 24 timer - netop er erklæret forfatningsstridigt af det franske forfatningsråd. Groft sagt vil gerne opfordre DJØF til overveje kommissionens mandat, for vi antager, at DJØF som organisation stadig står på menneskerettighedernes grund.

Hans Hauge. Tegning: Claus Bigum Fold sammen
Læs mere

Køn på polsk

Hans Hauge

Polen vil træde ud af den såkaldte Istanbul-konvention, der handler om bl.a. beskyttelse af vold mod kvinder. Hvorfor vil Polen dog det? Det kan vi ikke fatte. DRTV havde indkaldt en Polen-ekspert. Først viste de justitsminister Zbigniew Ziobro. Han er ifølge eksperten »kontroversiel« – mon han slår sin kone? Ziobro forklarede, at han mener, køn er biologisk bestemt, og han er modstander af socialkonstruktivismens ideologi om, at køn er et frit valg. Polen-eksperten forklarede en rystet journalist: »Det er ideologi,« sagde eksperten. Og nu kunne journalisten smile igen. Det er nemlig en Istanbul-konvention, at køn er konstruktion. Og det er ikke ideologi, men videnskab.