Groft sagt har siden 1999 været Berlingskes mest polemiske spalte. Teksterne er alene udtryk for skribenternes holdninger, og målet er at udtrykke sig med skarphed og vid. Kommentarer modtages gerne på debat@berlingske.dk.

Groft sagt: Der MÅ være en grænse for grænselukninger

Peter Nedergaard. Tegning: Claus Bigum Fold sammen
Læs mere

Der må være en grænse

Peter Nedergaard

Groft sagt er skam tilhænger af grænser og afskyer grænseløshed under alle former. Samtidig er vi rationelle mennesker, som også mener, at der skal være fornuft i slige grænser. Tag nu for eksempel den fortsatte danske grænselukning i forhold til Tyskland, Sverige og Norge på grund af corona-pandemien. Hvad skal den til for? Den skader naturligt samkvem med nabolande i almindelighed og de danske turismeerhverv i særdeleshed. De pågældende lande har enten et smittetryk under eller på niveau med det i Danmark.

Danske sundhedsmyndigheder har også tidligere påpeget, at lukningen af de danske grænser på grund af corona-pandemien ikke kunne begrundes sundhedsfagligt. Hvad er så begrundelsen andet end symbolpolitik? Der MÅ være en grænse for grænselukninger.

Lars Møller. Tegning: Claus Bigum Fold sammen
Læs mere

Gæld

Lars Møller

Spanien, Frankrig og især Italien mener, at EU bør være solidarisk og hjælpe dem. Coronakrisen har ramt landene hårdt, både sundhedsmæssigt, men også økonomisk. Nu må de rige fætre til lommerne og hjælpe deres fattige sydlige slægtninge. De rige fætre er ikke helt enige. De vil godt hjælpe, men bare ikke betale de fattiges gæld eller deres overforbrug. Det er også noget, vi kan skændes om herhjemme. Valget står mellem solidaritet eller benhård kapitalistisk egoisme.

Groft sagt er selvklart solidarisk. Når man herhjemme går på folkepension som 67-årig, er det kun rimeligt, at man betaler, så de fattige slægtninge kan gå på pension, når de fylder 52 år. Selvfølgelig skal vi da også betale deres gæld. Alt andet vil være usolidarisk.