Groft sagt har siden 1999 været Berlingskes mest polemiske spalte. Teksterne er alene udtryk for skribenternes holdninger, og målet er at udtrykke sig med skarphed og vid. Kommentarer modtages gerne på debat@berlingske.dk.

Grobrianen Trump skal nok få os til at hoste op til NATO ... sådan da

Lars Møller. Tegning: Claus Bigum Fold sammen
Læs mere

Holger Danske

Lars Møller

B.S. Ingemann havde ret, da han beskrev den danske ridder og hædersmand Holger Danske. Han var ingen formummet skælm. Vi fægter med åben pande. Lover vi noget, så holder vi det. I 2014 lovede vi præsident Obama at betale to pct. af BNP til forsvarsbudgettet.

Efter at grobrianen Trump holdt sit indtog i Det Hvide Hus er snak og gode ord ikke længere nok. En arbejdsgruppe i Forsvarsministeriet er derfor ved at undersøge, hvilke udgifter man fra staten kan flytte over i forsvarsbudgettet uden at det reelt styrker det. Det vil se godt ud på papiret. Groft sagt er sikker på, at det var det, B.S. Ingemann mente med sin vise om den danske hædersmand. Der er ingen grund til bekymring. Vores allierede regner det aldrig ud. Vi er nemlig til at stole på.

Frivillighedens fallit

Peter Nedergaard

Peter Nedergaard. Tegning: Claus Bigum Fold sammen
Læs mere

Da Eva Kjer Hansen var miljø- og landbrugsminister, indgik hun en aftale med landbruget om, at erhvervet frivilligt reducerede udledningen af kvælstof med 1.451 tons årligt frem til og med 2018. Reduktionen er nødvendig, hvis en ødelæggende forurening af søer og havmiljø skal undgås. Som modydelse fjernede regeringen megen miljøregulering. Landbruget har kun leveret under én procent af det lovede.

Den nuværende minister, Jakob Ellemann-Jensen, udstødte bandeord, da han hørte tallet. Groft sagt synes, at der skal mere til. Vi foreslår, at man opgiver det halvsocialistiske credo om, at den enkelte landmand ofrer sig på kollektivets alter. Vi vil have liberale incitamenter rettet mod den enkelte landmands adfærd. Det kan ske via genregulering eller øgede skatter på kvælstof.

Uighur-forskning

Hans Hauge

Hans Hauge. Tegning: Claus Bigum Fold sammen
Læs mere

Der er ingen grænser for, hvad staten betaler for, at der skal forskes i. Der er især ikke grænser på Københavns Universitets Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, for de skal være grænseoverskridende. At tænke sig, dér sidder postdoc. Rune Steenberg, som forsker i uighurer og skriver om dem på engelsk, så han en dag kan avancere.

TV 2 News havde opsporet ham i Berlin (vinterferie, gætter vi på). Han forsker i uighurer ved at besøge dem i Istanbul. Som bekendt er uighurerne forfulgt i Kina, og nu vil Tyrkiet protestere. Og det var Rune S. glad for, fordi det er et muslimsk land. Det vil forhindre USA i at blande sig, for USA overtræder nemlig hele tiden menneskerettighederne. Og det gør muslimer ikke. Det er godt, at vi har tværkulturel videnskab. Den er så faktuel.