Groft sagt har siden 1999 været Berlingskes mest polemiske spalte. Teksterne er alene udtryk for skribenternes holdninger, og målet er at udtrykke sig med skarphed og vid. Kommentarer modtages gerne på debat@berlingske.dk.

Format ønskes

Claes Kastholm Hansen Fold sammen
Læs mere

Da Venstres Bertel Haarder sidste år modtog Den Berlingske Fonds hæderspris, holdt han en inspireret og inspirerende tale, hvori han bl.a. påviste, hvilket kraftfuldt potentiale der ligger i det nordiske samarbejde på ikke mindst det sikkerhedspolitiske område. Nu foreslår han, som Norges Thorvald Stoltenberg, nuværende NATO-generalsekretær, tidligere har gjort, at der nedsættes en nordisk forsvarskommission, men det er der ikke behov for, siger forsvarsminister Nicolai Wammen (S) til Berlingske. I samme avis peger kontreadmiral Niels Wang på de nordiske landes divergerende sikkerhedspolitiske interesser, og det er utvivlsomt en realistisk vurdering, men fællesinteressen burde overtrumfe de divergerende interesser. Da Tyskland oprustede voldsomt i 1930erne, afviste Thorvald Stauning de øvrige nordiske landes ønske om, at Danmark gjorde det samme, med ordene, at Danmark ikke skulle være Nordens lænkehund. Et forsvarspolitisk samarbejdende Norden havde ellers været for voldsom en mundfuld for Hitler. I dag vil et nordisk forsvarssamarbejde kunne øve en beroligende indflydelse på Putin. Men det forstår Nicolai Wammen åbenbart ikke, for det kræver, at man har politisk format til at se længere end til valgdatoen.