Groft sagt har siden 1999 været Berlingskes mest polemiske spalte. Teksterne er alene udtryk for skribenternes holdninger, og målet er at udtrykke sig med skarphed og vid. Kommentarer modtages gerne på debat@berlingske.dk.

Forklaring udbedes

05DEBjeve-Lars-R-Moeller-17.jpg
BMINTERN - Lars R Møller Fold sammen
Læs mere

Årets første store udfordring er at kombinere skattelettelser med flygtningestramninger. Groft sagt kan til nød forstå, at den blå blok vil indføre socialistiske skattelettelser, der kommer lavtlønnede til gode, begrænser beskæftigelsen, og som selv Socialistisk Folkeparti vil kunne stemme for, havde det ikke været for princippet. Groft sagt forstår i princippet også, at skattelettelser skal kædes sammen med flygtninge-stramninger. Flygtninge koster mange penge, når de er på overførselsindkomst og lever af fællesskabets penge, men hvordan det skal hjælpe at spærre dem inde i lejre, forbyde dem uddannelse og at lære det danske sprog samt forbyde dem at arbejde, så de bliver selvforsørgende og kan bidrage til fællesskabet, går over Groft sagts forstand. Nogen bedes forklare.