Groft sagt har siden 1999 været Berlingskes mest polemiske spalte. Teksterne er alene udtryk for skribenternes holdninger, og målet er at udtrykke sig med skarphed og vid. Kommentarer modtages gerne på debat@berlingske.dk.

En Aarhus-historie

Inklusion er blevet et modebegreb både i politik og pædagogik. Det har erstattet assimilation og integration. Nu skal både indvandrere og resursefattige skoleelever inkluderes. Der er faktisk indført inklusionstvang.

Begrebet er sikkert hentet hos forskellige konservative sociologer. Inklusion har blot det problem, at man ikke kan inkludere uden at ekskludere. Grundtvig kaldte inklusion »det folkelige«, og de, der ekskluderede sig selv, var »dragedukker«. Men sådan er det ikke i dag.

Som bekendt »radikaliseres« mange unge danskere. Men hvorfor? Det har en psykologprofessor fundet forklaringen på. Forklaringen er: Eksklusion. De føler sig »sat uden for samfundet«. Og, føjer professoren til, det har ikke noget med islam at gøre. Det er samfundets skyld. Men ikke i Aarhus. Der lykkes det at inkludere dem alle. Det er en sand Aarhus-historie.