Groft sagt har siden 1999 været Berlingskes mest polemiske spalte. Teksterne er alene udtryk for skribenternes holdninger, og målet er at udtrykke sig med skarphed og vid. Kommentarer modtages gerne på debat@berlingske.dk.

Det mest danske af alt

Edith Thingstrup. Fold sammen
Læs mere

Kulturminister Bertel Haarder vil udarbejde en såkaldt Danmarks-kanon med en liste over de ting, der er indbegrebet af Danmark. Denne fortrinlige ide har straks fået kreativiteten frem blandt alskens lobbyister, således også Ældre Sagens underdirektør, Michael Teit Nielsen:

»Kære Bertel Haarder. Hvad er vi rundet af? Hvad skal vi bringe med os ind i fremtidens samfund?« spørger den filosofiske lobbyist i Berlingske. »Med disse grundlæggende spørgsmål udfordrer og inddrager du os danskere i skabelsen af en Danmarks-kanon. Et bud fra Ældre Sagen: Folkepensionen.«

Snart vil Berlingske modtage et tilsvarende indlæg fra Danske Studerendes Fællesråd, hvor de byder ind med noget umisteligt dansk: SUen. Og inden længe melder vindmøllefabrikanterne sig med krav om, at Danmarks-kanonen også skal rumme en henvisning til det geniale tilskudssystem til vindmøller bestående af et pristillæg på 25 øre/kWh, med et loft på markedspris plus pristillæg på 58 øre/kWh.

I Danmark skal alle have deres bid af kagen, dvs. deres bid af skatteyderne. Ja, det mest danske i en Danmarks-kanon vil uden tvivl være det lille maleri på Christiansborg under den fromme bøn: »Gud mildner luften for de klippede får«.