Groft sagt har siden 1999 været Berlingskes mest polemiske spalte. Teksterne er alene udtryk for skribenternes holdninger, og målet er at udtrykke sig med skarphed og vid. Kommentarer modtages gerne på debat@berlingske.dk.

Det er snotdumt at flytte De økonomiske vismænd til Horsens

Peter Nedergaard. Tegning: Claus Bigum Fold sammen
Læs mere

Uden visdom

Peter Nedergaard

De økonomiske vismænd har som institution eksisteret siden 1962. Den har i høj grad været med til at skabe grundlaget for nutidens sunde danske økonomi og for, at landet trods høj beskatning alligevel flyver humlebiagtigt videre. I alle årene var institutionen placeret i København, fordi den har et tæt samspil med centraladministrationen og landets stærkeste økonom-miljø i hovedstaden.

Så besluttede VLAK-regeringen, at sekretariatet for de økonomiske vismænd skulle flytte til Horsens. Den tidligere økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille var manden bag beslutningen. Der er enighed, om at udflytningen til Horsens i høj grad er med til at svække institutionen som kritisk vagthund. Dermed får den også ringere gennemslagskraft.

Groft sagt konstaterer, at Ammitzbøll-Bille i denne sag har været en mand, der klart så bagud og ikke fremad.

Bispen i Oslo

Hans Hauge

Hans Hauge. Tegning: Claus Bigum Fold sammen
Læs mere

Vi skal være glade for, at vi i Danmark ikke har biskopper som ham i Norge, Gunnar Stålsett. Han er ganske vist emeritus, men alligevel. Han var også engang politiker – venstrevendt naturligvis – men nu har den kristne etik fordret ham til at bryde den verdslige lov. Han har ansat en ureturnerbar asylansøger fra Eritrea som »hushjælp« – au pair kalder vi det i Danmark.

Det er ellers en smart måde at være næstekærlig på: Han gør en god kristelig gerning, og samtidig får han en sort kvinde til at gøre det hårde arbejde. Det er næsten som at være missionær i Afrika i kolonitiden. Sådan er danske bisper ikke. De har ikke au pair piger, for den slags har man ikke, når man er en god, grå socialdemokrat.