Groft sagt har siden 1999 været Berlingskes mest polemiske spalte. Teksterne er alene udtryk for skribenternes holdninger, og målet er at udtrykke sig med skarphed og vid. Kommentarer modtages gerne på debat@berlingske.dk.

Det er en genial måde, regeringen har løst den Radio24syv-krise på, man selv har været med til at skabe

Lars Møller. Tegning: Claus Bigum Fold sammen
Læs mere

Politisk cirkus

Lars Møller

Man glemmer helt, at den yderst upopulære beslutning om at flytte radio 24syv ikke udelukkende var en Dansk Folkeparti-opfindelse. Hvis regeringen var stået fast, ville vi ikke have haft det igangværende cirkus. Omvendt må Groft sagt løfte hatten i anerkendelse af godt politisk håndværk. Man træffer en upopulær beslutning, opdager det, og går så i gang med forhandlinger, der skal løse den krise, man selv iværksatte. Nu når man formentlig frem til en fornuftig løsning. Selvfølgelig efter dramatiske forhandlinger, hvorfor alle involverede kan klappe sig selv på skuldrene og fyre en stor gang selvros af. Man har nemlig reddet den populære radio. Det er intet mindre end genialt.

Mindretallets diktatur

Niels Jespersen

Niels Jespersen. Tegning: Claus Bigum Fold sammen
Læs mere

»Et lille mindretal kan mobilisere sig og reelt bestemme over det store flertal. Det er hverken demokratisk eller sundt.« Sådan siger Nina Schmidt, formand for Forenet Kredit, der er hovedaktionær i landets største realkreditselskab, Nykredit. Derfor vil hun bruge 30 mio. kr. af boligejernes penge på at »sikre demokratiet«.

Groft Sagt er rørt over formandens demokratiske sindelag. Det var ellers selvsamme Nina Schmidt, der var en af hovedaktørerne bag forsøget på at få Nykredit børsnoteret tilbage i 2016. En børsnotering der ikke havde gavnet realkredit-kunderne, som fortsat er malkekvæg for bankernes opskruede bidragssatser, men som havde kastet formuer af sig til det lille mindretal, der reelt kontrollerer Forenet Kredit. Når Schmidt taler om »kup«, så taler hun om det folkelige kundeoprør, der dengang forhindrede børsnoteringen.

Djøf for djøfisering?

Peter Nedergaard

Peter Nedergaard. Tegning: Claus Bigum Fold sammen
Læs mere

Djøfisering defineres normalt som det fænomen, hvor embedsmænd (og medlemmer af Djøf) vil bestemme over de demokratisk valgte politikere. Man skulle tro, at det ikke var noget, som Djøf gik ind for, for det skader renommeet. Men tingene er ikke altid, som man regner med.

Djøf har lavet et arrangement med en tidligere embedsmand i staten, som blev sur og gik, fordi han ikke måtte »djøfisere« sine egne ideer om klimapolitik igennem. Djøf skriver i indkaldelsen: »Er det overhovedet muligt at forholde sig neutralt til klimaet?« »Mød også tidligere embedsmand, Asger Narud, som valgte at opsige sin stilling i Finansministeriet, da han opdagede, at klima ikke fyldte noget i magtens maskinrum.«

Groft sagt foreslår straks-aflysning, og at Djøf i stedet holder et arrangement om demokratisk ansvarlig embedsmandsadfærd. Det er vist mere påtrængende.