Groft sagt har siden 1999 været Berlingskes mest polemiske spalte. Teksterne er alene udtryk for skribenternes holdninger, og målet er at udtrykke sig med skarphed og vid. Kommentarer modtages gerne på debat@berlingske.dk.

Derfor ved vi, at SAS-piloterne får alt for meget i løn

Peter Nedergaard. Tegning: Claus Bigum Fold sammen
Læs mere

Højt at flyve

Peter Nedergaard

Piloterne er luftens buschauffører. På trods heraf har de i SAS en gennemsnitsløn på 995.000 kroner. Det, synes de, er for lidt. De kræver en lønstigning på over 13 procent. Det vil SAS ikke give, og derfor strejker de.

Groft sagt foreslår en hurtig privatisering af SAS således, at de overlønnede piloter kan komme ned på en markedsbestemt løn.

Hvordan ved Groft sagt nu, at SAS-piloterne er overlønnet? Jo, de søger aldrig væk, når de endelig er kommet ind, og SAS har tusinder af ansøgere, når de slår stillinger op. Det er normalt tegn på lidt FOR lukrative løn- og arbejdsforhold. Så mon ikke SAS-piloternes løn skal i hvert fald godt 13 procent ned, før den rammer markedsgulvet?

Red Barnet redder Johanne

Bent Blüdnikow

Bent Blüdnikow. Tegning: Claus Bigum Fold sammen
Læs mere

Endnu en venstrefløjspolitiker er blevet chef for en tværpolitisk organisation. Johanne fra Enhedslisten er blevet chef for Red Barnet, der sikrer hende en kæmpegage. Men Johanne er blot én ud af mange venstrefløjspolitikere, der sikres gode stillinger og løn i tværpolitiske foreninger. Det får den konservative Niokolaj Bøgh til fornuftigt at skrive på Facebook om den uheldige tendens til »at venstrefløjen i stigende grad dominerer en række tidligere brede, tværpolitiske organisationer.«

Sandt nok og det mest uhyggelige eksempel er Mellemfolkeligt Samvirke, der får statsmidler, men i sine aktiviteter minder om en undergruppe af Enhedslisten. Man undres over, at borgerlige politikere tillader den slags; især i betragtning af, at de ikke får den slags fede jobs, men må ty til erhvervslivet for at få en kæmpeløn.

Nallerne væk

Lars Møller

Lars Møller. Tegning: Claus Bigum Fold sammen
Læs mere

Eksperter mener, at det er ansvarsforflygtigelse, at Skatteministeriet stort set overlader det til Kammeradvokaten at føre retssager efter eget forgodtbefindende. Ulstrup Slot vil have refunderet moms på vedligehold af slottets bygninger, i lighed med andre bevaringsværdige slotte og godser. Det vil Kammeradvokaten på trods af en højesteretsdom ikke.

Kammeradvokaten er egentlig bare et privat advokatfirma som ministeriet har udliciteret virksomheden til. Kritikken er uberettiget, fordi Groft sagt støtter udlicitering. Det skal foreslås, at indkrævningen af gæld til det offentlige også udliciteres helst til rockerrelaterede inkassofirmaer. Gælden vil blive indkrævet i en fart. Omkostningerne er en minimal forøgelse af sundhedsudgifterne for de dårlige betalere.