Groft sagt har siden 1999 været Berlingskes mest polemiske spalte. Teksterne er alene udtryk for skribenternes holdninger, og målet er at udtrykke sig med skarphed og vid. Kommentarer modtages gerne på debat@berlingske.dk.

Den Nørrebroske Demokratiske Republik

Peter Nedergaard. Tegning: Claus Bigum Fold sammen
Læs mere

Peter Nedergaard

I Den Nørrebroske Demokratiske Republik (NDR) hersker særlige normer hinsides demokratiet. For eksempel findes der i NDR en stærkt venstreorienteret gruppering kaldet Antifa, som tyr til allehånde midler for at sikre hegemoniet i republikken.

Akkurat som i søsterrepublikken DDR drejer det sig om at sikre magten på trods af, at flertallet af indbyggerne mener noget andet. I DDR blev de politiske partier tvunget til at indgå i en fælles »Enhedsfront af antifascistisk-demokratiske partier«(benævnt Antifa).

På denne måde blev et kommunistisk hegemoni sikret. Heldigvis er der (endnu) ingen mur rundt om Nørrebro, NDRs hemmelige politi er stadig amatører, og republikflugt medfører ikke lange fængselsstraffe.

Prognose

Lars Møller

Lars Møller. Tegning: Claus Bigum Fold sammen
Læs mere

Groft sagt er selvsagt enig med regeringen og alle andre rettænkende mennesker i, at vi må tage hensyn til klimaet og begrænse udslippet af skadelige gasser, især hvis vi gør det klogt.

Det er derfor glædeligt, at salget af elbiler så småt er kommet i gang igen i 2019. Af besynderlige årsager gik det nemlig helt i stå, da Folketinget indførte afgifter på de miljøvenlige biler. Nu agter man at lade afgiften stige til næste år og endnu mere i året efter.

Groft sagt vil derfor fremsætte en højst overraskende prognose. Når det sker, vil salget igen gå i stå. Elbilerne bliver for dyre og så er de potentielle købere formentlig rigtige trætte af, at politikerne floromvundet taler om en grøn fremtid, men de lader ikke handling følge ord. Det kalder man også hykleri.