Groft sagt har siden 1999 været Berlingskes mest polemiske spalte. Teksterne er alene udtryk for skribenternes holdninger, og målet er at udtrykke sig med skarphed og vid. Kommentarer modtages gerne på debat@berlingske.dk.

Boblere

Bobler er et ord, der anvendes om personer, som af en eller anden grund ventes at få et snarligt gennembrud på et eller andet område. »Yngre boblere« i politik er unge politikere, der gerne vil være og måske også kan blive ministre.

Forleden kunne man her i bladet læse Thomas Larsens vurdering af en række emner til ministerposter, hvis der efter et valg kommer en ny regering, og ordet »boblere« fandt i den anledning anvendelse. En række tidligere ministre nævnes, og der peges også på mulighederne for et generationsskifte.

Det sjove ved omtalen af den nye generation er, at en række yngre politikere nævnes som »ambitiøse og håbefulde« og som »boblere«. Derimod får vi ikke noget at vide om deres øvrige kvalifikationer.

Deres Groft sagt tyder dette som et tegn på, at vi faktisk har opgivet at se på unge politikeres faglige dygtighed, men grundlæggende betragter politik som et spil, hvor de ambitiøse vinder frem. Politik er blevet en lukket verden, hvor boblere er nogen, der klarer sig godt i den, uden at vi andre kan eller behøver at forstå, hvori de pågældendes særlige egnethed som ministre egentlig består udover, at de gerne vil være det.