Groft sagt har siden 1999 været Berlingskes mest polemiske spalte. Teksterne er alene udtryk for skribenternes holdninger, og målet er at udtrykke sig med skarphed og vid. Kommentarer modtages gerne på debat@berlingske.dk.

Bliv væk fra bunkeren, Trump, ellers går det galt

Lars Møller. Tegning: Claus Bigum Fold sammen
Læs mere

Der Untergang

Lars Møller

Med fare for at blive upopulær blandt danske Trump-tilhængere bliver Groft sagt nødt til at dele en observation, nemlig at præsidentens opførsel giver associationer til en person, der ikke helt har forstået de demokratiske spilleregler. Bevares, Groft sagt forstår godt præsidentens skuffelse over, at ca. 76 mio. vildledte amerikanere satte deres kryds forkert, og selvfølgelig burde han ikke have tabt, hvis det havde stået til ham selv.

Faktisk var der slet ikke behov for noget valg, hvis man blot havde set bort fra den amerikanske forfatning. Henset til historisk præcedens skal Groft sagt dog anbefale, at man ikke spærrer sig inde i en bunker og nægter at forholde sig til det liv, der foregår uden for bunkerens beskyttende vægge. Det kommer der sjældent noget godt ud af.

Eva Selsing. Tegning: Claus Bigum Fold sammen
Læs mere

Overklasse-Jørgen elsker islam

Eva Selsing

Højskolesangbogen: ind med ramadan, ud med »Danmark« af Shu-bi-dua. Formanden for sangbogsudvalget, den evigglade og stærkt ufolkelige Jørgen Carlsen, er i hopla. Med sit skønne, fjogede tandsmil, der emmer af kulturradikal velbehagelighed, Bourgogne og den naivitet, som kun er overklassen forundt – har Jørgen da grund til andet end glæde? Komplet uvidende, som Jørgen utvivlsomt er, om de uhyggelige konsekvenser af islams tilstedeværelse i Danmark.

Ved Jørgen noget om muslimske indvandreres overrepræsentation i diverse kriminalitetsstatistikker? Ved Jørgen Carlsen noget om, hvordan etnisk danske mindretal i ghettoerne har det? Ved Jørgen noget om den trussels- og dominansadfærd, danske børn og unge møder på gader og stræder, simpelthen fordi de er danske? Nejda. Jørgen går mere op i, at islam har det godt. At islam kan vokse, kulturelt. Dét får Jørgen til at smile, så den runde æblekind nærmest revner af lykke. Vi bør fremover sende Jørgen en tanke hver gang, vi kan læse en beretning om nye overfald begået af Jørgens tilvandrede ynglinge. Det er lige til at blive glad i mavsen af, er det ikke?