Groft sagt har siden 1999 været Berlingskes mest polemiske spalte. Teksterne er alene udtryk for skribenternes holdninger, og målet er at udtrykke sig med skarphed og vid. Kommentarer modtages gerne på debat@berlingske.dk.

Består Dansk Folkeparti af geografiske analfabeter?

Lars Møller. Tegning: Claus Bigum Fold sammen
Læs mere

Geografiske analfabeter

Lars Møller

Regeringen og DF indgik i juni sidste år en medieaftale om fremtiden for bl.a. Radio24syv. Af den fremgik, at 60 procent af medarbejderne skulle placeres uden for København, og at hovedredaktionen skulle placeres mindst 110 km fra hovedstaden.

Nu har medieordfører Morten Marinus (DF) opdaget, at der er mere end 110 km fra København til Jylland, hvorfor aftalen skal genforhandles. Han har nemlig også opdaget, at ansatte på TV 2 i Odense pendler frem og tilbage fra København, og det dur ikke. Folk skal bo der, hvor de arbejder, som i gamle dage.

Groft sagt er selvsagt enig. Det kan godt være, at Marinus burde have fulgt lidt bedre med i geografitimerne i sin tid, men det er rosværdigt, at han opdagede fejlen, så den kan blive rettet, inden folk flytter.  

En rådden avocado?

Peter Nedergaard

Peter Nedergaard. Tegning: Claus Bigum Fold sammen
Læs mere

Groft sagt er lettere forundret over venstrefløjen. Man vil på den ene side have, at alle biler skal køre på el. Den udvikling vil man skubbe på via afgiftsfritagelser. På den anden side protesterer venstrefløjen vildt og inderligt, når regeringen og DF skaffer dem nok veje til at køre på.

Så vil man have, at al infrastruktur skal fremme den kollektive trafik, som imidlertid ofte drives frem af fossile brændstoffer. Er de røde i virkeligheden slet ikke grønne? Er de kun grønne uden på? Eller ved den ene venstreorienterede hånd blot ikke, hvad den anden foretager sig? Groft sagt grubler, så det knager.

Reformisten

Hans Hauge

Hans Hauge. Tegning: Claus Bigum Fold sammen
Læs mere

Mon Politiken engang havde et lettere erotisk billede på forsiden af Maren Sørensen, Ruth Vermehren eller Helga Jensen? Nej, det havde avisen ikke. Ikke mange kender dem, men alle kender den finsk-danske mag.art. Sherin Khankan. Og hun er spændende, synes de kulturradikale, for hun vil »nyfortolke« islam.

De ovennævnte kvinder var de første, danske, kvindelige præster. De nægtede at holde mund, men det hverken er eller var spændende. Ingen laver »dokumentarfilm« om dem. Det er jo også så længe siden. Marie Skovgaard har lavet filmen om Khankan – og hvem mon betaler? – og Skovgaard er endog »stærkt til stede i følelserne«, skriver en mand i Politiken.

Mon Skovgaard føler meget for Koranen eller Khankan? Sørensen, Vermehren og Jensen var ikke reformister. De var kun revolutionære. Glem dem.